Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Koncem září vyvrcholí kampaň Den Charity

Dny otevřených dveří, exkurze, výstavy a prezentace, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Takové nabídky čekají návštěvníky akcí, pořádaných v rámci kampaně Den Charity.

Výběrové řízení na ředitele Oblastní charity Hradec Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlásila výběrové řízení na obsazení místa „ředitel/ředitelka
Oblastní charity Hradec Králové“.

Odborná konference na téma „Podpora rozvoje sociálních služeb“

Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Pardubickým krajem a Sdružením Creatio připravuje odbornou konferenci na téma PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Konference se uskuteční 19. 9. 2012 (od 9:30 do 14:00 hod.) v prostorách společenského sálu Krajského úřadu v Pardubicích (bývalá reálka), Komenského nám. 120. Záštitu nad touto akcí převzal krajský radní Mgr. Jiří Brýdl.

Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl

V roce 2011 začala Farní charita Litomyšl realizovat dobrovolnické programy na pomoc dětem a zdravotně postiženým seniorům. Vzhledem k mnoha pozitivním ohlasům ze strany příjemců dobrovolnické služby i dobrovolníků, jsme se rozhodli založit Dobrovolnické centrum, které bude nadále koordinovat všechny osvědčené programy a napomáhat při uplatnění zájemců o dobrovolnictví.

Charita ČR si připomíná stoletou vodu

Před deseti lety zasáhla Česko ničivá povodeň. Stovkám domácností pomáhala i Charita ČR – okamžitě při povodni i později výstavbou nových domovů. Kromě vlastních pracovníků vyslala do terénu přes tisíc dobrovolníků, kteří přijeli dokonce až z Polska či Chorvatska.

Adopce na dálku® na CSM Ždár nad Sázavou 2012

Návštěvníci letošního Celostátního setkání mládeže (CSM) ve Ždáru nad Sázavou se budou moci v sobotu 18. 8. blíže seznámit s oblíbeným projektem Adopce na dálku®, který realizuje Diecézní charita Hradec Králové v Indii...

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Dobrovolnictví v zahraničí

Využijte možnost vycestovat na rok do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby.

Kde pomohla Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se na litomyšlsku uskutečnila v sobotu 7. ledna. Koledníci společně vykoledovali 322 035 Kč. Hlavním záměrem pro použití získaných prostředků byla oprava schodiště a vstupních prostor do střediska Charitní ošetřovatelské služby.

Rekonstrukce byla zahájena v pondělí 20. června. Hned z rána se před budovou Lidového domu objevila potřebná technika spolu s pracovním týmem a nepřeslechnutelný zvuk sbíječky byl pro nás znamením, že dlouho očekávané opravy právě začaly.

Fotografie z přestavby

… sami to ale nezvládneme

Takové věty se mohou rodičům mnohdy honit hlavou. Jejich dítě má problémy ve škole, ocitli se v nouzi a přes víkend nemají co jíst, předání dětí mezi rozvedenými rodiči se neobejde bez hádek, učitel v dobré víře doporučil rodičům kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu, ale oni nevědí, kam se mají obrátit, nebo se bojí. Slýchají, že pokud se u nich doma něco nezmění, tak jejich dítě bude muset jít „do děcáku“. V mnohých takových a podobných situacích může být rodinám užitečná Služba Sanace rodiny.

 

Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?