… sami to ale nezvládneme

… sami to ale nezvládneme

Takové věty se mohou rodičům mnohdy honit hlavou. Jejich dítě má problémy ve škole, ocitli se v nouzi a přes víkend nemají co jíst, předání dětí mezi rozvedenými rodiči se neobejde bez hádek, učitel v dobré víře doporučil rodičům kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu, ale oni nevědí, kam se mají obrátit, nebo se bojí. Slýchají, že pokud se u nich doma něco nezmění, tak jejich dítě bude muset jít „do děcáku“. V mnohých takových a podobných situacích může být rodinám užitečná Služba Sanace rodiny.

 

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

"Péče o seniory jako podnikatelský záměr bez záruky kvality," to je titulek článku, který na svém webu zveřejnil veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Varuje před zařízeními pro seniory, která nejsou registrována podle zákona a tudíž nepodléhají kontrole kvality.

„Co se vleče, neuteče…“  

 „Co se vleče, neuteče…“  

„Co se vleče, neuteče…“  říkávají někteří starší lidé. V aktivním věku byli zvyklí, od úsvitu do soumraku, být činorodí, pilní a užiteční. V období stáří a dlouhověkosti z důvodu různých zdravotních omezení, nebo psychických problémů se okruh činností, které mohou realizovat značně zužuje. Trpí pak „nudou“, zažívají pocity zbytečnosti.

Komu se zelení

Komu se zelení

Respitní péče Jindra, zařízení Farní charity Litomyšl, působí v našem městě více než 7 let. Takzvaná  „Jindrova vila“  se stala v Litomyšli neoficiální značkou dobré  kvality v péči o seniory. „Škoda jen té zanedbané zahrady“, posteskl si mnohý z návštěvníků nebo lidí ze sousedství při návštěvě architektonicky zajímavé budovy.

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Hradec Králové: U příležitosti 20. výročí charity v královéhradecké diecézi byla udělena ocenění 22 pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Zlatý a stříbrný kříž převzali ocenění z rukou biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a biskupů z Indie po slavnostní děkovné mši svaté v úterý 5. června 2012, která zahájila oslavy 20. jubilea.

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Hradec Králové: Diecézní katolická charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit pomáhá lidem v nouzi už 20 let. Na oslavy 20. výročí charity v královéhradecké diecézi přijely v úterý 5. 6. do krajského města bezmála tři stovky návštěvníků z tuzemska i zahraničí.

Noc kostelů 1. června 2012

Noc kostelů 1. června 2012

Letošní Noc kostelů má motto „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota" (1 Sol 5,5). Na zemí královéhradecké diecéze se k ní připojuje 8 církví, akce tedy má ekumenický rozměr; kromě římskokatolické církve se nejvíce účastní Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická. Celkem se přihlásilo již 197 kostelů, z toho 54 nekatolických (údaje k 16. 5. 2012).

Biskup Jan Vokál vysvětil kostel sv. Josefa v indickém Mansapuru

Biskup Jan Vokál vysvětil kostel sv. Josefa v indickém Mansapuru

Hradec Králové/Karnataka: Vysvěcení nového kostela sv. Josefa a položení základního kamene školy pro děti v chudé indické vesnici Mansapur byly hlavním cílem jarní cesty biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., zástupců Diecézní charity Hradec Králové a spolupracujících dárců do vzdálené Indie. Tento rozvojový projekt, který je realizován v rámci programu Adopce na dálku®, před 4 lety inicioval prezident diecézní charity Mons. Josef Suchár.

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba je nejstarším střediskem Farní charity Litomyšl, působí na litomyšlsku od jejího založení, t.j. od 1. 6. 1993. Během těchto let naše sestřičky navštívily a ošetřily stovky klientů.

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytnout odbornou zdravotní péči klientům s akutním či chronickým onemocněním i klientům v paliativní péči bez věkového omezení, tedy jak klientům v dětském věku, ve věku středním, tak i seniorům. Péče je poskytována v domácím prostředí klienta bez ohledu na to, v jakých sociálních podmínkách se nachází.

Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?