Komu se zelení

Komu se zelení

Respitní péče Jindra, zařízení Farní charity Litomyšl, působí v našem městě více než 7 let. Takzvaná  „Jindrova vila“  se stala v Litomyšli neoficiální značkou dobré  kvality v péči o seniory. „Škoda jen té zanedbané zahrady“, posteskl si mnohý z návštěvníků nebo lidí ze sousedství při návštěvě architektonicky zajímavé budovy.

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Hradec Králové: U příležitosti 20. výročí charity v královéhradecké diecézi byla udělena ocenění 22 pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Zlatý a stříbrný kříž převzali ocenění z rukou biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a biskupů z Indie po slavnostní děkovné mši svaté v úterý 5. června 2012, která zahájila oslavy 20. jubilea.

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Hradec Králové: Diecézní katolická charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit pomáhá lidem v nouzi už 20 let. Na oslavy 20. výročí charity v královéhradecké diecézi přijely v úterý 5. 6. do krajského města bezmála tři stovky návštěvníků z tuzemska i zahraničí.

Noc kostelů 1. června 2012

Noc kostelů 1. června 2012

Letošní Noc kostelů má motto „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota" (1 Sol 5,5). Na zemí královéhradecké diecéze se k ní připojuje 8 církví, akce tedy má ekumenický rozměr; kromě římskokatolické církve se nejvíce účastní Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická. Celkem se přihlásilo již 197 kostelů, z toho 54 nekatolických (údaje k 16. 5. 2012).

Biskup Jan Vokál vysvětil kostel sv. Josefa v indickém Mansapuru

Biskup Jan Vokál vysvětil kostel sv. Josefa v indickém Mansapuru

Hradec Králové/Karnataka: Vysvěcení nového kostela sv. Josefa a položení základního kamene školy pro děti v chudé indické vesnici Mansapur byly hlavním cílem jarní cesty biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., zástupců Diecézní charity Hradec Králové a spolupracujících dárců do vzdálené Indie. Tento rozvojový projekt, který je realizován v rámci programu Adopce na dálku®, před 4 lety inicioval prezident diecézní charity Mons. Josef Suchár.

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba je nejstarším střediskem Farní charity Litomyšl, působí na litomyšlsku od jejího založení, t.j. od 1. 6. 1993. Během těchto let naše sestřičky navštívily a ošetřily stovky klientů.

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytnout odbornou zdravotní péči klientům s akutním či chronickým onemocněním i klientům v paliativní péči bez věkového omezení, tedy jak klientům v dětském věku, ve věku středním, tak i seniorům. Péče je poskytována v domácím prostředí klienta bez ohledu na to, v jakých sociálních podmínkách se nachází.

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli

Charitní pečovatelská služba je služba terénní, což znamená, že pracovníci vykonávají svoji činnost přímo v domácnosti občanů. Jejím posláním je poskytnout podporu rodinám s dětmi a občanům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu omezení či postižení nejsou schopni si sami zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost. Podstatou služby je podporovat občany v jejich schopnostech a dovednostech a umožnit jim prožití plnohodnotného života v domácím prostředí.

BESEDOVÁNÍ S ITALEM V RESPITNÍ PÉČI JINDRA

BESEDOVÁNÍ S ITALEM V RESPITNÍ PÉČI JINDRA

V průběhu března a dubna proběhlo v zařízení Respitní péče Jindra v Litomyšli několik besed se zajímavými lidmi, např. na téma „Poutní místa“ s Mgr. Karlem Dvořákem, jáhnem katolické církve, a několik dalších akcí.

Pomoc české Charity v Indonésii má smysl, říká arcibiskup Graubner

Arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman na návštěvě u zemědělců v AcehuZ inspekční cesty do Indonésie, kde řídí Charita ČR několik projektů, se v sobotu 21. dubna vrátil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Podpořte nás
 

RYCHLÉ KONTAKTY

  • sestřičky 739 901 085
  • pečovatelky 733 599 820
  • odlehčovací služba 731 598 890
  • půjčovna 605 156 882
  • ředitelka 731 604 315

 
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?