Veřejné čtení Máchova MÁJE

Na 1. máje připravujeme veřejné čtení nádherné básně Máj od Karla Hynka Máchy. Akce bude probíhat na zahradě Respitní péče Jindra pro seniory z respitní péče a pro širokou veřejnost.
Máj budou číst dobrovolníci na etapy, takže pokud máte někdo zájem nám pomoci s recitováním, nebo organizací akce kontaktujte nás.
Chybět nebude ani občerstvení, kytarový doprovod a příjemná atmosféra.

 

Píše se o nás

Ve Svitavském deníku vyšel článek o našem DOBROVOLNICKÉM CENTRU.

Přečtěte si pár řádků o tom, jak se dobrovolníci věnují dětem i seniorům.  

Don Bosko v Litomyšli

"Donu Boscovi, který nás navštíví, chceme svěřit děti a mladé lidi z České republiky: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a vzdělání," říkají salesiáni ve svém mottu k akci nazvané Don Bosco u nás.

Do Litomyšle socha s ostatky přijede v pondělí 4. února. Program začne ve čtyři hodiny odpolene v kostele Povýšení svatého Kříže. V 17:45 bude mše svatá, večer bude následovat například promítání filmu o Donu Boscovi. Kostel s vystavenými ostatky bude pro veřejnost otevřen až do devíti hodin večer. Druhý den, po ranní mši svaté, která začne v sedm hodin ráno, se socha Dona Bosca vydá na cestu do Hradce Králové.

Podpora Karla Schwarzenberga

Ředitelé farních a oblastních charit královéhradecké diecéze a vedení Diecézní katolické charity Hradec Králové vyjadřují podporu kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi na post prezidenta České republiky v druhém kole přímých voleb, kterou stvrzují svými podpisy.

 

Koncert Litomyšlské scholy

Koncert pro charitu

Litomyšlská schola uspořádala v neděli 6. ledna v kostele Povýšení sv. Kříže charitativní koncert pro Farní Charitu Litomyšl.

Výtěžek koncertu činí 7 077 Kč.

Celé schole Farní charita Litomyšl srdečně DĚKUJE.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Prezident republiky vetoval 12. září novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. K uvedenému tématu se rozvíjí diskuse  a objevuje se řada zajímavých příspěvků. K nejzajímavějším patří reakce pana Mgr. Petra Zmudy, ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov. Nabízíme tyto odkazy návštěvníkům našich stránek proto, že považujeme celospolečenskou diskusi na téma „ústavní či náhradní rodinná péče“ za prospěšnou.

Den charity

Ve čtvrtek 27. září se u příležitosti DNE CHARITY uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (od 10:00 do 17:00 hod.) ve všech střediscích Farní charity Litomyšl s podáním informací o jednotlivých službách. Lidový dům v tento den umožní svým návštěvníků prohlídku veškerých prostor i těch, které obvykle přístupné nebývají. V 17:45 hod. bude v kapli sv. Markéty na faře sloužena mše sv. na poděkování za dílo Charity.

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Informace o stavebních úpravách před Lidovým domem - využítí výtěžku Tříkrálové sbírky 2012

V pondělí 18. června budou zahájeny stavební úpravy u sídla Farní charity Litomyšl, budovy Lidový dům. Místní restaurace bude ve dnech 18. 6. - 20. 6. uzavřena.

Od 18. června bude také uzavřený vstup do střediska Charitní ošetřovatelské služby. Všechny pracovníky, klienty a návštěvníky střediska CHOS prosíme, aby k sestřičkám chodili hlavním vchodem přes kancelář Charitní pečovatelské služby.

Vstupní prostory do střediska CHOS a schodiště k restauraci jsou ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu, jejich oprava je nutná. Děkujeme Vám za trpělivost a toleranci k omezením v průběhu stavby.

Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?