Tříkrálová sbírka 2017 v Litomyšli v číslech

Tříkrálová sbírka 2017 v Litomyšli v číslech

Necelý týden od konání Tříkrálové sbírky většinou stačí, aby charity mohly zveřejnit aktuální výtěžek.   I v Litomyšli už mají spočítáno. Po rozpečetění 32 pokladniček litomyšlských koledníků (203.932,-Kč) a  52 dalších kasiček v okolních obcích (249.175,- Kč) Farní charita oznámila celkový výsledek této každoroční největší dobrovolnické akce, která se konala první lednovou sobotu 7.1.2017  – úctyhodných 453 107,-Kč.

Největší díl z vybraných prostředků letos půjde na financování úlevové služby pro rodiny, starající se doma o své blízké – Respitní péče Jindra. Všem, kdo se do sbírky letos zapojili a také těm, kdo neváhali otevřít v brzkých sobotních hodinách dveře svých domů a domácností a přispět na dobrou věc, patří velké poděkování. Proč? Vždyť někde klesala rtuť teploměrů až k – 25 °C! Úsměv na rtech ale nezmrznul nikomu, jak je vidět na fotografiích, pořízených během konání sbírky. A to je dobře! Organizátoři také děkují za podporu a vytvoření zázemí v prostorách fary proboštství během celého dne konání sbírky. 

Martina Soukupová; Fundraising a PR