PODPORA  PĚSTOUNSKÉ  RODINY


  Kontaktní osoby: 
                                     Bc. Daniela Urbášková, Tel.: 739 344 699

  Bc. Dagmar Stříteská, Tel.: 734 367 074

  Email: ppr@lit.cz
  Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl

 


Služba je dostupná v pracovní dny od 7 do 18 hod. po telefonické domluvě.
Úřední hodiny: středa 8-9hod. a 13-14hod.


POSLÁNÍ

Posláním služby Podpora pěstounské rodiny je provázet pěstouny a děti jim svěřené, poskytovat nebo zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a poradenskou činností a sledovat průběh pěstounské péče.

CÍLE SLUŽBY

 • Dítě žije v bezpečném, stabilním a rozvíjejícím prostředí pěstounské péče.
 • Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní a respektují individualitu dítěte.
 • Pěstounská rodina a dítě dokáží hovořit o biologické rodině dítěte.
 • Dítě je připraveno k navázání kontaktu s biologickou rodinou.
 • Dítě udržuje kontakt s biologickou rodinou podle svého zájmu a potřeb a podle možností původní rodiny.
 • Dítě udržuje kontakt s osobami blízkými v souladu se svými zájmy a potřebami.
 • Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče - návrat do původní rodiny, přechod do trvalé pěstounské péče nebo osvojení.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

 • Pěstouni nebo poručníci, kteří s organizací uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Osoby v evidenci (Pěstounská péče na přechodnou dobu).
 • Děti, které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktovaly pracovníka služby Podpora pěstounské rodiny.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • mlčenlivost
 • individuální přístup a respektování potřeb
 • spolupráce s OSPOD
 • dlouhodobost
 • návaznost služeb
 • bezplatnost

SEZNAM ČINNOSTÍ

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 • pomoc pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pomoc při realizaci kontaktu dětí s původní rodinou (vč. asistovaných kontaktů)
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s  péčí o dítě a jeho výchovu
 • zajištění péče o svěřené dítě v některých specifických situacích
 • poskytování odlehčovacích služeb (tzv. respitní péče)
 • zprostředkování odborné pomoci

        

FORMA SLUŽBY: terénní, ambulantní
KAPACITA SLUŽBY:  25 rodinÚzemní působnost PPR 2018

Souhrn informací zde.

Území, na kterém je poskytována péče:

Území obcí s rozšířenou působností  - Litomyšl, Česká Třebová
Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Žamberk

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Veřejný závazek
Pravidla pro odmítnutí zájemce
Pravidla pro podávání stížností
Mapa naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany

 

Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?