TKS
   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáždí přes 300 tisíc korun.

 

Výtěžek sbírky je určen 

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka probíhá

podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka.

Výnos sbírky je rozdělen takto

65 % projekty jednotlivých Charit dle předem schválených záměrů
15 % celodiecézní projekty
10 % humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
5 %  celorepublikové projekty
5 %  zákonem povolená režie sbírky

 
Sbírku je možné podpořit

  • finančním příspěvkem do kasičky koledníků
  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 87 777
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky

Kdo se může stát vedoucím skupinky?

  • osoba starší 15-ti let s platným občanským průkazem
Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?