TKSTříkrálová sbírka 2011


Jak je již na litomyšlsku tradicí, i letos vyšli v sobotu 8. ledna do ulic tři králové. Ti v rámci Tříkrálové sbírky, která je pořádána Charitou ČR, v doprovodu vedoucích nabízeli možnost do sbírky přispět a rozdávali lidem radost a drobné dárky.

V našem regionu letos koledovalo celkem 73 skupinek; 29 z nich přímo v Litomyšli dalších 44 pak v okolních obcích.

Koledníkům se podařilo společně vykoledovat celkem 333 368 Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na zakoupení nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu v Litomyšli. Přibližně desetina výnosu sbírky je tradičně použita na humanitární pomoc do zahraničí a malá část na sociální fond Farní charity Litomyšl.

Na poděkování koledníkům za jejich účast a pomoc na Tříkrálové sbírce a jako dík všem dárcům, za jejich finanční příspěvky se v neděli 16. ledna v Lidovém domě uskutečnil Tříkrálový večer. Ve velmi vtipně provedené hře Robinson Crusoe se představil Víťa Marčík. Ten k překvapení všech do hry zapojil několik dětských i dospělých diváků.

Tříkrálový večer se velmi vydařil a my děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali.

Dále bychom chtěli poděkovat všem na faře, že nám umožnili příjemné zázemí pro koledníky.

DĚKUJEME VÁM

 

Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?