TKSTříkrálová sbírka 2011


Jak je již na litomyšlsku tradicí, i letos vyšli v sobotu 8. ledna do ulic tři králové. Ti v rámci Tříkrálové sbírky, která je pořádána Charitou ČR, v doprovodu vedoucích nabízeli možnost do sbírky přispět a rozdávali lidem radost a drobné dárky.

V našem regionu letos koledovalo celkem 73 skupinek; 29 z nich přímo v Litomyšli dalších 44 pak v okolních obcích.

Koledníkům se podařilo společně vykoledovat celkem 333 368 Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na zakoupení nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu v Litomyšli. Přibližně desetina výnosu sbírky je tradičně použita na humanitární pomoc do zahraničí a malá část na sociální fond Farní charity Litomyšl.

Na poděkování koledníkům za jejich účast a pomoc na Tříkrálové sbírce a jako dík všem dárcům, za jejich finanční příspěvky se v neděli 16. ledna v Lidovém domě uskutečnil Tříkrálový večer. Ve velmi vtipně provedené hře Robinson Crusoe se představil Víťa Marčík. Ten k překvapení všech do hry zapojil několik dětských i dospělých diváků.

Tříkrálový večer se velmi vydařil a my děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali.

Dále bychom chtěli poděkovat všem na faře, že nám umožnili příjemné zázemí pro koledníky.

DĚKUJEME VÁM

 

Podpořte nás
 

RYCHLÉ KONTAKTY

  • sestřičky 739 901 085
  • pečovatelky 733 599 820
  • odlehčovací služba 731 598 890
  • půjčovna 605 156 882
  • ředitelka 731 604 315

 
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna

 
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?