Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 739 901 085
 
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01 Vedoucí služby: Marcela Renzová - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odbornou zdravotní péči pacientům s akutním či chronickým onemocněním i pacientům v paliativní péči a to v domácím prostředí pacienta s respektem k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci.

Cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu života pacientů a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marcela Renzová - vrchní sestra Božena Nezbedová - zástupce vrchní sestry Pavla Škeříková - zdravotní sestra Renata Krátká - zdravotní sestra Ladislava Částková - zdravotní sestra Ivana Hušková - Toho času na mateřské dovolené Bc. Michaela Landsmannová, DiS. - zdravotní sestra Erika Víšková - zdravotní sestra Věra Kovářová - zdravotní sestra Vendula Mattová - zdravotní sestra Bc. Barbora Plíhalová - zdravotní sestra Petra Bauerová - zdravotní sestra
Podpořte nás
 

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem

na internetu?

 
 

Kontakt

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl

Tel: 731 604 315 
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna