Program DANIEL

 

V rámci programu DANIEL dobrovolníci směřují svou pomoc dětem:

Činnosti dobrovolníka

  • doučování učiva - individuální práce s dítětem
  • pomoc při vytváření volnočasových aktivit - práce se skupinou dětí

Cíl programu

  • pomoc s adaptací a integrací dětí mezi vrstevníky a preventivně působit proti sociálnímu vyloučení dětí a mládeže

Program Daniel je zaměřen na pomoc dobrovolníků skupině dětí při vytváření a realizaci kolektivních volnočasových aktivit nebo jednomu dítěti při individuálním doučování učiva.

Působiteli programu jsou mladí dobrovolníci z řad studentů, kteří jsou vysílání Dobrovolnickým centrem do prostor přijímací organizace (nízkoprahového klubu Naděje aj.), kde pod vedením odborného personálu využívají své zkušenosti a dovednosti ze studí, praxe a pozitivně působí na dítě nebo skupinu dětí. Zároveň naplňují svou potřebu být užitečný, vhodně rozvíjí své pedagogické schopnosti a získávají nové zkušenosti.

Cílovou skupinou programu jsou děti ve věku 6-16 let, které dochází do prostor přijímající organizace (nízkoprahového klubu Naděje, DDM, ZŠ) k účasti na volnočasových, výtvarných, sportovních aj. aktivitách. Nebo děti, které potřebují pomoc a asistenci při doučování učiva, které je jim poskytováno v prostorách přijímající organizace nebo na půdě základní školy.

Cílem projektu je zlepšení kvality života dětí ohrožených sociálním vyloučením žijících v Litomyšli nebo blízkém okolí. Prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podpory v kombinaci s volnočasovými aktivitami poskytnout dětem a mladým lidem bezpečné prostředí s jasnými pravidly a snížit rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování. V případě individuálního doučování poskytnout dětem možnost připravovat se na vyučování a doučovat se, případně si připravovat úkoly do školy.

V neposlední řade usnadnit dětem orientaci ve společnosti, zlepšit jejich komunikační dovednosti, podpořit asertivitu, posílit rozhodovací kompetence. Zlepšit mezigenerační vztahy. Umožnit mladým dospělým smysluplné trávení volného času a posílení altruistických tendencí ve společnosti.