Program GABRIEL

 

V rámci programu GABRIEL dobrovolníci směřují svou pomoc  seniorům a zdravotně postiženým lidem v zařízení:

Činnosti dobrovolníka

  • procházky, doprovod
  • společnost při trávení volného času - rozhovor, četba, křížovky, výtvarná činnost

Cíl programu

  • zkvalitnit a zpříjemnit život seniorů, nemocných a hendikepovaných lidí, zmírnit jejich osamělost
  • podpořit aktivitu a chuď do života

Dobrovolník v zařízení pro seniory nenahrazuje práci odborného personálu, ale doplňuje ji tam, kde je to vhodné a možné. Dobrovolník  je „specialistou na lidský kontakt“.

Dobrovolník přispívá ke zlepšení psychosociálních podmínek seniorů zkvalitnění doby, kterou klient tráví v zařízení.

Pro dobrovolníky z řad studentů humanitních a sociálních oborů je dobrovolnická činnost nenahraditelnou zkušeností z prace s klienty v obtížných životních situacích.

Dobrovolníci pomáhající seniorům v zařízení se v průběhu posledních let osvědčil jako jeden z nástrojů, který napomáhá zlepšování psychosociálních podmínek pacientů, podporuje interpersonální komunikaci a přispívá ke zlepšení celkové atmosféry nemocnice.