Denní stacionář Ruka pro život

RPZ 3

Adresa + web
J. E. Purkyně 1150, Litomyšl
https://www.rukaprozivot.cz/jak-pomahame/denni-stacionar-litomysl/
https://www.facebook.com/ruka.pro.zivot/

Profil organizace

Ruka pro Život pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra. Pomáhá také seniorům, a to i seniorům se zdravotním postižením. Uživatelům nabízí smysluplné vyplnění volného času, vede je k co největší samostatnosti a pomáhá jim se zapojením do společnosti.

Co Vás čeká?

Dobrovolník je hlavně potřebný dopoledne. Pomáhá u skupinových pracovních aktivit (vyšívání, keramika, drátování, navlékání korálek atd.), s vozíkem, při výletech, na bazéně, komunikuje s klienty.

Požadavky na dobrovolníky

Minimální věk je 18 let (od 16 let se lze zapojit se souhlasem rodičů). Hlavním požadavkem je ochotné srdce a zájem o postižené lidi. Dobrovolníci absolvují průběžné školení v organizace.

RPZ 1     RPZ 2     RPZ