Krátkodobá dobrovolná činnost

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největčí dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na Litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáždí přes 500 tisíc korun.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidá a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka.

Sbírka potravin

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně, pravidelně v dubnu a listopadu. V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Tyto potraviny jsou poté během roku rozdělovány našim klientům (lidem bez domova, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám atd.). Dobrovolníci nám pomáhají při oslovování zákazníků a s osvětou potravinové sbírky.

S.O.S. dobrovolnictví

Jedná se o dobrovolnou činnost při mimořádných událostech. Vedeme evidenci zájemců o tuto mimořádnou pomoc a v případě potřeby zájemce informujeme a odkážeme na příslušné organizace.