Krátkodobá dobrovolná činnost

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největčí dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na Litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáždí přes 500 tisíc korun.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidá a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let s je vybaven průkazem koledníka.

Potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně v listopadu. V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Tyto potraviny jsou poté během roku rozdělovány našim klientům (lidem bez domova, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám atd.). Dobrovolníci nám pomáhají při oslovování zákazníků a s osvětou potravinové svírky.

Ukliďmě Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech i mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Akce probíhá v dubnu a úklid probíhá v Litomyšli a okolí.

SOS dobrovolnictví

Jedná se o dobrovolnou činnost při mimořádných událostech. Vedeme evidenci zájemců o tuto mimořádnou pomoc a v případě potřeby zájemce informujeme a odkážeme na příslušné organizace.