Nízkoprahové zařízení Naděje

NADEJE 3

Adresa + web
Matěje Kuděje 14, Litomyšl
https://www.nadeje.cz/litomysl
https://www.facebook.com/Nad%C4%9Bje-pobo%C4%8Dka-Litomy%C5%A1l-2229936517284042/

Profil organizace 

Cílem práce v NADĚJI je pomoc a podpora dětem v jejich tíživých životních siruacích. Jedním z nástrojů k pomoci jsou volnočasové aktivity.
Dále organizace podporuje další vzdělávání a aktivizaci dětí a mládeže, pořádá víkendové a prázdninové zážitkové programy a výlety. Do NADĚJE dochází děti od 6 do 18 let.

Co Vás čeká? 

Dobrovolník je hlavně potřebný odpoledne. Dobrovolník si pro děti může připravit rukodělné aktivity, povídat si s nimi, zahrát si stolní nebo míčové hry. Dále může pomoci s doučováním nebo nácvikem vaření. Organizace by ocenila i dobrovolníka, který se věnuje hře na hudební nástroj či tanci.

Požadavky na dobrovolníky 

Minimální věk je 18 let (od 16 let se lze zapojit se souhlasem rodičů). Ochota věnovat se dětem a dokázat je motivovat.

NADEJE 1     NADEJE 2     NADEJE