Domácí hospicová péče

 Renzová výběr   Vrchní sestra: Marcela Renzová
    Tel.: 739 901 085 
    Email: chos@lit.cz
    Adresa: Bělidla 392, Litomyšl

    

Logo
Projekt Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739 je financován z Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních služeb – II. Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi a edukací.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Služba je určena nevyléčitelně nemocným a lidem v konečném (terminálním) stádiu nemoci, kteří si přejí zůstat doma až
    do konce svého života. Služba podporuje i rodinné příslušníky, kteří se o svoje blízké v domácím prostředí starají.

FORMA SLUŽBY: terénní

Hospicovou péči poskytujeme v těchto obcích:

Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Člupek, Gajer, Horky, Chmelík, Janov, Karle, Kornice, Litomyšl, Mendryka, Morašice, Nedošín, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves, Pazucha, Pekla, Pohodlí, Příluka, Pudilka, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Višňáry, Vlčkov, Vlkov, Osík, Dolní Újezd, Horní Újezd, Sebranice, Poříčí, Desná, Chotěnov, Jarošov, Budislav, Makov

Hospicový tým

Vrchní sestra: Marcela Renzová
Odborný lékař: MUDr. David Špinler
Sociální pracovnice: Martina Hanusová, DiS.
Sestra se specializačním vzděláním: Božena Nezbedová
Sestra se specializačním vzděláním: Petra Bauerová
Psycholog se specializací: PhDr. Milada Nádvorníková
Aktivně spolupracujeme s duchovními všech církví, které mají na Litomyšlsku duchovní správu.

Přístroje a vybavení zapůjčujeme našim pacientům v hospicové péči zdarma

  • Kyslíkové koncentrátory
  • Lineární dávkovače léků
  • Polohovací lůžka
  • Toaletní křesla

Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku