Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Výstava Barevné doteky v Litomyšli

V pátek 10. června v odpoledních hodinách byla v Lidovém domě zahájena výstava obrazů osob s mentálním postižením Barevné doteky.

Vystavované obrazy pochází z dílen Diecézní charity Würzburg-Eisinger a Oblastní charity Polička. Výstava byla doplněna výrobky ze Sociálně terapeutické dílny Chotovice.

Farní charita Litomyšl pořádá

Taneční pro dospělé - podzim 2011

Pátky: učitel tance ing. Jan Lexman od 30. září ve 20,00 hod

Soboty: učitel tance Jan Bílek od 1. října ve 20,00 hod

Cena: 1 100,-/osobu/kurz

Kurzy se skládají z 8 lekcí a nabízejí zopakování společenských tanců a nové taneční variace

Přihlášky na kontaktech: tel.: 461 619 183 /117, 731 460 663 E-mail: lidovydum@lit.cz

NOC KOSTELŮ

Do Noci kostelů se zapojují farnosti a sbory různých církví

Královéhradecká diecéze se již druhým rokem připojuje k Noci kostelů (NK) – akci, která získala za nedlouhou dobu svého trvání velmi příznivý ohlas.

Letošní NK se koná v pátek 27. května 2011.

Mottem je biblický verš: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“ (Ž 77,7)

Konkrétní program v jednotlivých přihlášených kostelech se postupně objevuje na adrese www.nockostelu.cz v sekci královéhradecké diecéze.

Biskupské svěcení Mons. Jana Vokála

Mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskup královéhradecký, přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Tarcisia Bertoneho, SDB, vatikánského státního sekretáře, v sobotu 7. května 2011 v 16.30 h v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Slavnostní uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa

Slavnostní bohoslužba, při níž se ujme Mons. Jan Vokál úřadu diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. května 2011 v 15.00 h v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

Kopačky tomáše Rosického pomohou obětem zemětřesení v Japonsku

Tyto „střelky“ jsou nyní draženy na portálu aukro.cz. Výtěžek půjde prostřednictvím Charity ČR na pomoc obětem zemětřesení a tsunami v Japonsku.

Dražbu naleznete na adrese:

http://aukro.cz/charitativni-drazba-kopacky-tomase-rosickeho-i1530998623.html

Pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku

Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita ČR sbírkové konto

číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny

variabilní symbol: 135

Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro oběti násilí v Libyi

Na pomoc obětem libyjské krize lze přispět na účet: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 181 – severní Afrika (Egypt, Libye a Tunisko).

Farní charita Litomyšl pořádá

Podzimní taneční pro mládež

 

Kurz se skládá ze 12-ti lekcí a bude zakončen věnečkem.

První lekce se uskuteční v sobotu 10. září v 17,00 hodin.

Kurzovné: 1 200,- Kč

 

Přihlášky přijímáme na tel. čísle: tel.: 461 619 117, 731 460 663 a na E-mail: lidovydum@lit.cz

Platba hotově v kanceláři Lidového domu nebo po telefonické domluvě na účet.