Potraviny pomáhají

Potraviny pomáhají

V sobotu 10. listopadu se pracovníci a dobrovolníci litomyšlské Farní charity zapojili do šestého ročníku Národní potravinové sbírky. Přebírali a třídili zakoupené darované potraviny ve vysokomýtském obchodním domě Tesco. Poděkování patří všem sobotním nakupujícím, kteří darovali více než půl tuny trvanlivých potravin. Ty dále budou distribuovány konkrétním potřebným lidem v nouzi. Letošní ročník sbírky chtěl upozornit především na nelehkou situaci matek samoživitelek. Více informací o této celostátní akci najdete na https://narodnipotravinovasbirka.cz/

O majetek je třeba pečovat

O majetek je třeba pečovat

V průběhu měsíce září se nám podařilo dokončit obnovu okapů na budově Jindrovy vily, kde poskytujeme odlehčovací službu a služby pro rodiny s dětmi a pro pěstouny. Šlo o druhou, závěrečnou etapu projektu, jehož cílem bylo vyměnit staré a poškozené klempířské prvky, okapy a dešťové svody a zabezpečit tak, aby do budovy nezatíkalo a nebyla podmáčená. Projekt byl spolufinancován z programu „Malý LEADER“ pro území MAS Litomyšlsko.
Velmi si ceníme toho, že máme pro provoz služeb vlastní prostory a chceme i nadále věnovat pozornost péči o ně. Jsme vděční, že nás v tomto záměru naši donátoři podporují. Děkujeme Městu Litomyšl, Pardubickému kraji i MAS Litomyšlsko o.p.s.

Příběh z blízka

Příběh z blízka

Těžký osud nedoléhá jen na lidi na vzdálených kontinentech. Stává se, že jej někdy vidíme opravdu velmi z blízka. Tohle je příběh syna naší kolegyně, kterou máme moc rádi. Šťastná žena plná elánu, těšila se z krásné rodiny, připravovala dceři svatbu a vtom přišla tahle rána. Syn studoval v Praze, jednou večer jí zavolali z nemocnice (v době chřipkové epidemie), že tam má syna v kritickém stavu. Mnoho z nás si umí přestavit, co to udělá s myslí mámy. Okamžitě jela do nemocnice a zbytek už pochopíte z videa. I když my, kteří jsme to s ní prožívali na živo, víme, že to bylo daleko drsnější. Ve videu už například není informace o tom, že od té doby je tahle naše kolegyně se synem neustále v nemocnici, teď už naštěstí doma, a že to taky znamená citelnou finanční ztrátu, protože při péči o člena rodiny dostáváte jen zlomek mzdy. Je důležité, aby se s tímhle příběhem seznámilo více lidí, pokud se má sejít nějaká smysluplná částka, která by Danovi umožnila co možná normální život.
Pokud se chcete připojit k nám, můžete přispět na transparentní účet č. 3162175093/0800 vedený u České spořitelny. Váš příspěvek je krom jiného vzkaz pro rodinu, že na to nejsou sami.

Dobrovolnictví je stále aktuální

Dobrovolnictví je stále aktuální

V úterý 16.října jsme přijali pozvání paní Kateřiny Šraitrové mezi studentky a studenty litomyšlské Vyšší odborné a střední odborné školy pedagogické na podvečerní besedu o dobrovolnictví. Setkání proběhlo v neformální atmosféře v moderních prostorách studentského Domova mládeže na Strakovské ulici. Svým vyprávěním jej doplnila studentka Tereza, která jako dobrovolnice v Litomyšli pracuje už druhým rokem. Jsme rádi, že se myšlenka o dobrovolnictví může šířit dál, nejen po Litomyšli, ale třeba i do Vamberka, Rokytnice v Orlických horách nebo Rychnova. Za milé pozvání děkujeme.

Konference „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“

Konference „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“

Pardubický kraj vás zve na konferenci „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“, která se bude konat dne 29. 11. 2018 v aule Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Konference je určena odborné i široké veřejnosti a její součástí bude představení dobré praxe v terénní a pobytové péči o seniory, informace o možnostech podpory neformálně pečujících atd. Veřejnost bude zároveň moci využít nabídku komentované prohlídky pobytových zařízení.  

Konference budou realizovány v rámci projektu kraje „Služby pro seniory v 21. století Pardubickém kraji“ spolufinancovaného MPSV. Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči.

POZVÁNKA ke stažení 

Pěstounům se v Litomyšli líbilo

Pěstounům se v Litomyšli líbilo

Krásné počasí přilákalo v neděli 16.9. do Litomyšle na druhý ročník Dne pro pěstounství téměř šest stovek dětí a dospělých z celého Pardubického kraje. Bohatý program v zámecké zahradě a volný vstup do interaktivní stálých expozic na zámeckém návrší nabídl příjemně strávený společný čas všem generacím. " I když to máme do Litomyšle přes čtyřicet kilometrů, jezdíme sem rádi. Takže když přišlo od naší doprovázející organizace pozvání na tuto akci, bylo u nás doma jasno," směje se Marcela, která přijela s početnou rodinou z podhůří Orlických hor. Nechyběly různé soutěže, výtvarné workshopy, fotokoutek, moderovaná beseda, vystoupení parkour show nebo tzv. dogdancing. Akci určenou především jako poděkování pro pěstouny, jako je i paní Marcela, uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci s litomyšlskou Farní charitou a dalšími subjekty.

Přiznání

Přiznání

V Občanské poradně se setkáváme s ledasčím. Některé, zdánlivě třeba úplně obyčejné lidské příběhy, mohou být k zamyšlení pro nás, pro všechny.

Financování domácí péče je neudržitelné. Sestry vstupují do stávkové pohotovosti

Ilustrační snímek Jakub Žák

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.

Den pěstounství je svátkem rodiny, užít si ho můžete společně v Litomyšli

Den pěstounství je svátkem rodiny, užít si ho můžete společně v Litomyšli

Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin nejen pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost s dětmi do východočeské Litomyšle. Na zámeckém návrší připravují Pardubický kraj s neziskovými organizacemi a ve spolupráci s městskými úřady již druhý ročník Dne pěstounství.

 

Vlna veder ohrožuje seniory. Charita aktivovala krizový plán pro horké dny

Hodně pijte a nechoďte na slunce. Tak zní doporučení Charity pro všechny a pro seniory zvlášť. Vlna veder, která zasáhla naši republiku, totiž představuje nebezpečí zejména pro seniory a chronicky nemocné. Pro jejich organismus znamená horko velkou zátěž a při nedostatečné konzumaci tekutin snadno kolabují. Charita Česká republika aktivovala plán pro horké dny, seniory v terénu i ve svých zařízeních vy-bízí k dodržování pitného režimu, mění jídelníček, a ochlazuje jejich prostředí vše-mi dostupnými prostředky.