Tříkrálová sbírka 2019 v Litomyšli číslech

Tříkrálová sbírka 2019 v Litomyšli číslech

Necelý týden od konání Tříkrálové sbírky většinou stačí, aby charity mohly zveřejnit  výtěžek letošní tradiční Tříkrálové sbírky. I v Litomyšli už mají spočítáno. Po rozpečetění 40 pokladniček litomyšlských koledníků (212 341,-Kč město a 40 463,-Kč za Nedošín, Kornice, Pazuchu, Pohodlí, Novou Ves a Suchou) a  68 dalších kasiček v okolních obcích ( celkem 273 786,- Kč) Farní charita oznámila celkový výsledek této každoroční největší dobrovolnické akce, která se konala první lednovou sobotu 5.1.2019  –  526. 590,-Kč. Největší díl – 65 procent -  z vybraných prostředků letos půjde na předem schválený záměr - renovaci oken střediska úlevové služby pro rodiny, starající se dlouhodobě doma o své blízké – Respitní péče Jindra.  Všem, kdo se do sbírky letos – ať už poprvé – nebo znovu zapojili a také těm, kdo neváhali otevřít v brzkých sobotních hodinách dveře svých domů a domácností a třeba i malou částkou přispět na dobrou věc, patří velké poděkování. Děkujeme.

Domácí hospicová péče na Litomyšlsku

Život každého člověka má svůj počátek i konec. Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový člověk a nese svoje dary tomuto světu. Domácí hospicová péče Farní charity Litomyšl je pomocí na druhém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je neléčitelná, že se přiblížil konec života. Stejně jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk neměl o samotě, ve strachu a bolestech.

Poděkování dětem ze ZŠ Zámecká

Poděkování dětem ze ZŠ Zámecká

Děkujeme dětem ze ZŠ Zámecká pod vedením Mgr. Jany Chadimové za vánoční přání s dárky, které z vlastní iniciativy a bez očekávání odměny vytvořily pro seniory využívající služeb Farní Charity Litomyšl.
Děti možná ani netuší, jakou radost přáním udělaly, a za to jim ze srdce patří velký dík.
Děkujeme Vám a přejeme Vám požehnaný rok 2019.

Tříkrálová sbírka v sobotu 5.ledna 2019

Tříkrálová sbírka v sobotu 5.ledna 2019

Další ročník tradiční Tříkrálové sbírky se blíží. Všem, kdo se do sbírky letos – ať už poprvé – nebo znovu zapojí jako koledníci a koordinátoři a také těm, kdo neváhají a jsou připraveni i letos otevřít třeba i v brzkých sobotních hodinách dveře svých domů a domácností a byť jen drobnou částkou přispět na dobrou věc, děkujeme. 
Letošní výtěžek z největší části napomůže k dokončení kompletní výměny oken Jindrovy vily na Dukelské ulici. Objekt slouží jako středisko úlevové péče a ročně jeho služby využije více než 50 rodin z celého Pardubického kraje.

Tříkrálové struny 2019

Tříkrálové struny 2019

V lednu se sejdou dvě oblíbená domácí hudební tělesa ke společnému vystoupení, nazvaném Tříkrálové struny. Ve čtvrtek 10.ledna v 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže vystoupí pěvecký sbor KOS pod vedením sbormistra Milana Motla a Lilium s Lucií Vavřínovou, sbormistryní sboru na benefičním koncertu pro litomyšlskou Farní charitu. Vstupné na koncert je podle Vašich možností, tedy dobrovolné. Přijďte se potěšit z krásného sborového zpěvu. Srdečně zveme!

Račte vstoupit do světa her!

Račte vstoupit do světa her!

V sobotu 19. ledna 2019 ve 13 hodin se v Litomyšli opět otevřou brány světa her pro všechny generace. V Lidovém domě proběhne oblíbený Deskfest - festival společenských deskových her. Společenskými hrami se lidstvo baví celá staletí - ponořte se i Vy do neobyčejného světa moderních deskových her, který je plný zábavy, legrace, kreativity, komunikace a nových přátelství. Poměřte své síly třeba v těch hrách, které milujete; nechte se překvapit novinkami nebo se prostě přijďte jen podívat. Vyrazit po obědě ven můžete sami, s dětmi, vnoučaty nebo partou přátel – takhle společně strávené odpoledne za to stojí. Pořadateli a vašimi průvodci budou opět dobrovolníci z Dobrovolnického centra Farní charity Litomyšl, pracovníci Naděje, Farní charity Litomyšl, členové litomyšlského Klubu deskových her a Axon.

Potraviny pomáhají

Potraviny pomáhají

V sobotu 10. listopadu se pracovníci a dobrovolníci litomyšlské Farní charity zapojili do šestého ročníku Národní potravinové sbírky. Přebírali a třídili zakoupené darované potraviny ve vysokomýtském obchodním domě Tesco. Poděkování patří všem sobotním nakupujícím, kteří darovali více než půl tuny trvanlivých potravin. Ty dále budou distribuovány konkrétním potřebným lidem v nouzi. Letošní ročník sbírky chtěl upozornit především na nelehkou situaci matek samoživitelek. Více informací o této celostátní akci najdete na https://narodnipotravinovasbirka.cz/

O majetek je třeba pečovat

O majetek je třeba pečovat

V průběhu měsíce září se nám podařilo dokončit obnovu okapů na budově Jindrovy vily, kde poskytujeme odlehčovací službu a služby pro rodiny s dětmi a pro pěstouny. Šlo o druhou, závěrečnou etapu projektu, jehož cílem bylo vyměnit staré a poškozené klempířské prvky, okapy a dešťové svody a zabezpečit tak, aby do budovy nezatíkalo a nebyla podmáčená. Projekt byl spolufinancován z programu „Malý LEADER“ pro území MAS Litomyšlsko.
Velmi si ceníme toho, že máme pro provoz služeb vlastní prostory a chceme i nadále věnovat pozornost péči o ně. Jsme vděční, že nás v tomto záměru naši donátoři podporují. Děkujeme Městu Litomyšl, Pardubickému kraji i MAS Litomyšlsko o.p.s.

Příběh z blízka

Příběh z blízka

Těžký osud nedoléhá jen na lidi na vzdálených kontinentech. Stává se, že jej někdy vidíme opravdu velmi z blízka. Tohle je příběh syna naší kolegyně, kterou máme moc rádi. Šťastná žena plná elánu, těšila se z krásné rodiny, připravovala dceři svatbu a vtom přišla tahle rána. Syn studoval v Praze, jednou večer jí zavolali z nemocnice (v době chřipkové epidemie), že tam má syna v kritickém stavu. Mnoho z nás si umí přestavit, co to udělá s myslí mámy. Okamžitě jela do nemocnice a zbytek už pochopíte z videa. I když my, kteří jsme to s ní prožívali na živo, víme, že to bylo daleko drsnější. Ve videu už například není informace o tom, že od té doby je tahle naše kolegyně se synem neustále v nemocnici, teď už naštěstí doma, a že to taky znamená citelnou finanční ztrátu, protože při péči o člena rodiny dostáváte jen zlomek mzdy. Je důležité, aby se s tímhle příběhem seznámilo více lidí, pokud se má sejít nějaká smysluplná částka, která by Danovi umožnila co možná normální život.
Pokud se chcete připojit k nám, můžete přispět na transparentní účet č. 3162175093/0800 vedený u České spořitelny. Váš příspěvek je krom jiného vzkaz pro rodinu, že na to nejsou sami.

Dobrovolnictví je stále aktuální

Dobrovolnictví je stále aktuální

V úterý 16.října jsme přijali pozvání paní Kateřiny Šraitrové mezi studentky a studenty litomyšlské Vyšší odborné a střední odborné školy pedagogické na podvečerní besedu o dobrovolnictví. Setkání proběhlo v neformální atmosféře v moderních prostorách studentského Domova mládeže na Strakovské ulici. Svým vyprávěním jej doplnila studentka Tereza, která jako dobrovolnice v Litomyšli pracuje už druhým rokem. Jsme rádi, že se myšlenka o dobrovolnictví může šířit dál, nejen po Litomyšli, ale třeba i do Vamberka, Rokytnice v Orlických horách nebo Rychnova. Za milé pozvání děkujeme.