DM slaví a obdarovává potřebné

DM slaví a obdarovává potřebné

V pondělí 2.října 2017 předali zástupci litomyšlské filiálky dm drogerie markt s.r.o. paní Věře Dvořákové, ředitelce místní Farní charity dar ve výši 40 tisíc korun. Stalo se tak při příležitosti vzniku nové společensky prospěšné iniciativy nesoucí název {SPOLEČNĚ}, která připomíná pětadvacetileté výročí působení této společnosti na českém trhu. Darovaná částka umožní nákup specializovaných zdravotnických pomůcek pro domácí hospicovou péči a zajištění potřebného komfortu při péči v domácím prostředí pro více pacientů. Za konkrétní praktickou pomoc moc děkujeme!

Martina Soukupová; Farní charita Litomyšl
Foto: Marie Šnajdrová

Na fotografii zleva: za dm drogerie markt, s.r.o. Dana Brýdlová a Ladislava Hipská ( vedoucí prodejny v Litomyšli); za Farní charitu v Litomyšli Věra Dvořáková (ředitelka) a  Marcela Renzová (vedoucí Charitní ošetřovatelské služby)