Domácí hospicová péče na Litomyšlsku

Život každého člověka má svůj počátek i konec. Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový člověk a nese svoje dary tomuto světu. Domácí hospicová péče Farní charity Litomyšl je pomocí na druhém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je neléčitelná, že se přiblížil konec života. Stejně jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk neměl o samotě, ve strachu a bolestech.

Jak to funguje? Zdravotní sestry, docházející k nemocným domů pomáhají nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem strávit poslední dny v životě důstojně a doma. Provází lidi, kteří si přejí zemřít doma, posledním obdobím jejich života a umíráním. Pomáhají lidem v terminálním stadiu onemocnění, aby mohli být v prostředí, které znají, v kruhu své rodiny a přátel. Starají se o to, aby poslední chvíle lidé strávili bez zbytečných bolestí, důstojně a zajištěni zdravotní péčí, poradenstvím, službami i pomůckami, které potřebují. Jejich péče je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pokud je potřeba, zahrnuje vždy spolupráci lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologů, psychiatrů a duchovních. Díky osobnímu automobilu, pořízeném z příspěvku Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví na Litomyšlsku zvládneme dojet za pacienty po celém mikroregionu. Domácí hospicová péče Farní charity Litomyšli nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí. Jsme natažená dlaň. Dlaň, která pohladí, uklidní a pomůže unést konec a dokončit příběh jednoho života. Pokud potřebujete více informací o této službě, obraťte se prosím na nás: vrchní sestra Marcela Renzová, tel: .: 739 901 085 (6-15hodin) nebo email: chos@lit.cz

Martina Soukupová; Fundraising a PR