Konference „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“

Konference „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“

Pardubický kraj vás zve na konferenci „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“, která se bude konat dne 29. 11. 2018 v aule Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Konference je určena odborné i široké veřejnosti a její součástí bude představení dobré praxe v terénní a pobytové péči o seniory, informace o možnostech podpory neformálně pečujících atd. Veřejnost bude zároveň moci využít nabídku komentované prohlídky pobytových zařízení.  

Konference budou realizovány v rámci projektu kraje „Služby pro seniory v 21. století Pardubickém kraji“ spolufinancovaného MPSV. Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči.

POZVÁNKA ke stažení 

Mezi další aktivity projektu jsou zahrnuty 3 osvětově kulturní kampaně pro seniory (první z nich v Chrudimi) a vytvoření zdrojů srozumitelných a ověřených informací pro seniory a jejich blízké v situacích, kdy potřebují vyhledat cílené služby (zdravotní a sociální), dostupnost dávek sociálního zabezpečení či obecné rady pro řešení dané situace. Tyto materiály budou postupně distribuovány na obce, poskytovatelům sociálních služeb atd. Bližší informace o projektu a konaných akcí budou v brzké době zveřejněny na webu Pardubického kraje na odkazu https://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-veci.