Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

23. května 2011 zemřel arcibiskup Karel Otčenášek, první polistopadový biskup hradecké diecéze, který ji po čtyřech desetiletích totality pozvedl a dal jí nový, pevný základ.

Dvouleté výročí jeho úmrtí připomene mše svatá v katedrále Svatého Ducha, kterou bude ve čtvrtek 23. května 2013 od 18:30 hodin celebrovat diecézní biskup Jan Vokál.

Koncelebrovat bude pomocný biskup Josef Kajnek, generální vikář Josef Socha a mnoho dalších kněží nejen z hradecké diecéze.

Benefice pro Respitní péči Jindra

V sobotu 9. března se ve Smetanově domě uskutečnil Benefiční dobový ples, který pořádal Sbor paní a dívek a Veterán klub Litomyšl. Výtěžek tohoto plesu byl určen na vybavení polohovacích lůžek antidekubitními matracemi v Respitní péči Jindra.

Předání vybrané částky, která činí neuvěřitelných 49 980,- Kč, se uskutečnilo v pondělí 18. března přímo v zařízení Respitní péče, kde příspěvek osobně převzala vedoucí střediska Ludmila Chadimová.

Mnohokrát děkujeme pořadatelům, všem, kdo tuto akci jakkoli podpořili.

Veřejné čtení Máchova MÁJE

Na 1. máje připravujeme veřejné čtení nádherné básně Máj od Karla Hynka Máchy. Akce bude probíhat na zahradě Respitní péče Jindra pro seniory z respitní péče a pro širokou veřejnost.
Máj budou číst dobrovolníci na etapy, takže pokud máte někdo zájem nám pomoci s recitováním, nebo organizací akce kontaktujte nás.
Chybět nebude ani občerstvení, kytarový doprovod a příjemná atmosféra.

 

Píše se o nás

Ve Svitavském deníku vyšel článek o našem DOBROVOLNICKÉM CENTRU.

Přečtěte si pár řádků o tom, jak se dobrovolníci věnují dětem i seniorům.  

Don Bosko v Litomyšli

"Donu Boscovi, který nás navštíví, chceme svěřit děti a mladé lidi z České republiky: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a vzdělání," říkají salesiáni ve svém mottu k akci nazvané Don Bosco u nás.

Do Litomyšle socha s ostatky přijede v pondělí 4. února. Program začne ve čtyři hodiny odpolene v kostele Povýšení svatého Kříže. V 17:45 bude mše svatá, večer bude následovat například promítání filmu o Donu Boscovi. Kostel s vystavenými ostatky bude pro veřejnost otevřen až do devíti hodin večer. Druhý den, po ranní mši svaté, která začne v sedm hodin ráno, se socha Dona Bosca vydá na cestu do Hradce Králové.

Podpora Karla Schwarzenberga

Ředitelé farních a oblastních charit královéhradecké diecéze a vedení Diecézní katolické charity Hradec Králové vyjadřují podporu kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi na post prezidenta České republiky v druhém kole přímých voleb, kterou stvrzují svými podpisy.

 

Koncert Litomyšlské scholy

Koncert pro charitu

Litomyšlská schola uspořádala v neděli 6. ledna v kostele Povýšení sv. Kříže charitativní koncert pro Farní Charitu Litomyšl.

Výtěžek koncertu činí 7 077 Kč.

Celé schole Farní charita Litomyšl srdečně DĚKUJE.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Prezident republiky vetoval 12. září novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. K uvedenému tématu se rozvíjí diskuse  a objevuje se řada zajímavých příspěvků. K nejzajímavějším patří reakce pana Mgr. Petra Zmudy, ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov. Nabízíme tyto odkazy návštěvníkům našich stránek proto, že považujeme celospolečenskou diskusi na téma „ústavní či náhradní rodinná péče“ za prospěšnou.

Den charity

Ve čtvrtek 27. září se u příležitosti DNE CHARITY uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (od 10:00 do 17:00 hod.) ve všech střediscích Farní charity Litomyšl s podáním informací o jednotlivých službách. Lidový dům v tento den umožní svým návštěvníků prohlídku veškerých prostor i těch, které obvykle přístupné nebývají. V 17:45 hod. bude v kapli sv. Markéty na faře sloužena mše sv. na poděkování za dílo Charity.