Adopce na dálku

Zaměstnanci Farní charity Litomyšl se zapojili do projektu Adopce na dálku a společně adoptovali 10-ti letého chlapce z Indie.

 

Informace o Adopci na dálku.

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 € ze svého krizového fondu.

Více informací 

Nejnovějí informace 

Letáček ke stažení

Výběrové řízení

CHARITA SVITAVY vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Podrobné informace

Charitní šatník

Charitní šatník je po rekonstrukci podlahy od 11. července znovu otevřen.

Výroční zpráva 2010 na webu FCH Litomyšl

Na našich webových stránkách je nově k dispozici Výroční zpráva FCH Litomyšl za rok 2010.

Farní charita Litomyšl pořádá

Taneční pro dospělé - podzim 2011

Pátky: učitel tance ing. Jan Lexman od 30. září ve 20,00 hod

Soboty: učitel tance Jan Bílek od 1. října ve 20,00 hod

Cena: 1 100,-/osobu/kurz

Kurzy se skládají z 8 lekcí a nabízejí zopakování společenských tanců a nové taneční variace

Přihlášky na kontaktech: tel.: 461 619 183 /117, 731 460 663 E-mail: lidovydum@lit.cz

Farní charita Litomyšl pořádá

Podzimní taneční pro mládež

 

Kurz se skládá ze 12-ti lekcí a bude zakončen věnečkem.

První lekce se uskuteční v sobotu 10. září v 17,00 hodin.

Kurzovné: 1 200,- Kč

 

Přihlášky přijímáme na tel. čísle: tel.: 461 619 117, 731 460 663 a na E-mail: lidovydum@lit.cz

Platba hotově v kanceláři Lidového domu nebo po telefonické domluvě na účet.

Tříkrálový večer

Na poděkování koledníkům za jejich účast a pomoc na Tříkrálové sbírce a jako dík všem dárcům, za jejich finanční příspěvky se v neděli 16. ledna v Lidovém domě uskutečnil Tříkrálový večer. Ve velmi vtipně provedené hře Robinson Crusoe se představil Víťa Marčík. 

Tříkrálový večer se velmi vydařil a my děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali.

Přehled vybraných peněz v jednotlivých pokladničkách - TKS 2011

Tříkrálová sbírka 2011

V sobotu 8. ledna se na litomyšlsku uskutečnila Tříkrálová sbírka.

Koledníci do svých kasiček vykoledovali celkem krásných 333 368 Kč.  

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na zakoupení nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu v Litomyšli. Přibližně desetina výnosu sbírky je tradičně použita na humanitární pomoc do zahraničí a malá část na sociální fond Farní charity Litomyšl.

Všem dárcům za jejich finanční příspěvky děkujeme!