Poděkování dětem ze ZŠ Zámecká

Poděkování dětem ze ZŠ Zámecká

Děkujeme dětem ze ZŠ Zámecká pod vedením Mgr. Jany Chadimové za vánoční přání s dárky, které z vlastní iniciativy a bez očekávání odměny vytvořily pro seniory využívající služeb Farní Charity Litomyšl.
Děti možná ani netuší, jakou radost přáním udělaly, a za to jim ze srdce patří velký dík.
Děkujeme Vám a přejeme Vám požehnaný rok 2019.

Za Farní Charitu Litomyšl Ludmila Matoušová a Martina Hanusová