Tříkrálová sbírka - základní informace

Tříkrálová sbírka - základní informace

Tříkrálovou sbírku pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáždí přes 500 tisíc korun

Výtěžek sbírky je určen

Výtěžek sbírky je určen

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka probíhá

Sbírka probíhá

podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka.

Výnos sbírky je rozdělen takto

Výnos sbírky je rozdělen takto

65 % projekty jednotlivých Charit dle předem schválených záměrů
15 % celodiecézní projekty
10 % humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
5 %  celorepublikové projekty
5 %  zákonem povolená režie sbírky

  • finančním příspěvkem do kasičky koledníků
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky 
  • finančním příspěvkem přes ON-LINE KOLEDU
  • pošlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777
    pošlete trvalou DMS ve tvaru DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777
    více na www.darcovskasms.cz

Vedoucím skupinky se může stát osoba starší 15 let s platnám občanským průkazem

Falešní koledníci - prosíme, volejte ihned policii

Falešní koledníci - prosíme, volejte ihned policii

Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se Vám musí prokázat platnou průkazkou – pověření ředitele Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být zapečetěná obecním (městským) úřadem a opatřená logem charity.
Pokud tomu tak není, prosíme volejte ihned městskou, nebo státní policii.

Fotografie z minulých ročníků