Záměr sbírky

 • Farní charita Litomyšl

  • Automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu: Z výtěžku pořídíme osobní automobil pro zdravotní sestry. Vůz bude sloužit k cestám za pacienty na Litomyšlsku.

   280 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz dobrovolnického centra.

   60 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   20 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   28 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   12 000 Kč