Tříkrálová sbírka 2011

letos koledovalo celkem 73 skupinek; 29 z nich přímo v Litomyšli dalších 44 pak v okolních obcích.

Koledníkům se podařilo společně vykoledovat celkem 333 368 Kč

DĚKUJEME VÁM

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen:

na zakoupení nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu v Litomyšli. Přibližně desetina výnosu sbírky je tradičně použita na humanitární pomoc do zahraničí a malá část na sociální fond Farní charity Litomyšl.

AKCE PRO KOLEDNÍKY

Na poděkování koledníkům za jejich účast a pomoc na Tříkrálové sbírce a jako dík všem dárcům, za jejich finanční příspěvky se v neděli 16. ledna v Lidovém domě uskutečnil Tříkrálový večer. Ve velmi vtipně provedené hře Robinson Crusoe se představil Víťa Marčík. Ten k překvapení všech do hry zapojil několik dětských i dospělých diváků.