Tříkrálová sbírka 2012

 V Litomyšli a okolních obcích se Tříkrálová sbírka uskutečnila v sobotu 7. ledna 2012.

Koledníci na litomyšlsku vykoledovali 322 035 Kč

DĚKUJEME VÁM

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 poslouží:

Středisku charitní ošetřovatelské služby. Bude určen na opravu schodiště a vstupních prostor do tohoto střediska. Vstup je ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu a pro zajištění bezpečnosti jak pro zdravotní sestry tak pro klienty je nutná oprava. Část vybraných peněz bude určena na podporu vzdělání nebo volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin. Přibližně desetina výnosu sbírky tradičně směřuje na humanitární pomoc do zahraničí.