Tříkrálová sbírka 2014

V Litomyšli a v okolních obcích se sbírka uskutečnila v sobotu 4. ledna

Koledníci vykoledovali 372 778 Kč
(navýšení loňského výtěžku o 30 583 Kč)

DĚKUJEME VÁM

Výtěžek sbírky bude použit na:

  • nákup nového vozu pro Středisko Charitní ošetřovatelská služba
  • podporu Dobrovolnického centra
  • vytvoření fondu pro podporu sociálně slabých rodin s dětmi
  • rozvoj projektů související s projektem Adopce na dálku 

Akce pro koledníky

NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce a na poděkování dárcům, kteří svými příspěvky podpořili charitu, se uskutečnilo v sobotu 18. ledna od 16 hod. v Lidovém domě představení Kejklířského divadla: Ať žije Kocourkov.