2015

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

v Litomyšli a v okolních obcích se sbírka uskutečnila v sobotu 10. ledna

 celkem 80 skupinek koledníků vykoledovalo
rekordních 405 903 Kč

(navýšení loňského výtěžku o 33 125 Kč)

DĚKUJEME VÁM

 

Výtěžek sbírky bude použit na:

  • provoz charitní Pečovatelské služby
  • podporu Dobrovolnického centra
  • vytvoření fondu pro podporu sociálně slabých rodin s dětmi
  • rozvoj projektů související s projektem Adopce na dálku 

 

NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce a na poděkování dárcům, kteří svými příspěvky podpoří charitu, se uskuteční v sobotu 17. ledna od 13 hod. v Lidovém domě FESTIVAL DESKOVÝCH HER.