Tříkrálová sbírka 2016

Na litomyšlsku se uskutečnila v sobotu 9. ledna 

celkem 92 skupinek koledníků vykoledovalo
452 145 Kč
(navýšení loňského výtěžku o 46 242 Kč)

DĚKUJEME VÁM

Výtěžek sbírky bude použit na:

  • zahájení provozu Terénní hospicové služby
  • provoz charitní Pečovatelské služby
  • provoz Dobrovolnického centra
  • humanitární projekty v zahraničí

Akce pro koledníky

NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce a na poděkování dárcům, kteří svými příspěvky podpořili charitu, se uskuteční v sobotu 23. ledna od 13 hod. v Lidovém domě v Litomyšli FESTIVAL DESKOVÝCH HER. 
Koledníci mají vstup zdarma!