Tříkrálová sbírka 2017

Na litomyšlsku se uskutečnila v sobotu 7. ledna 

celkem 103 skupinek koledníků vykoledovalo
453 107 Kč 

DĚKUJEME VÁM

Výtěžek sbírky bude použit na:

  • Odlehčovací služby Respitní péče Jindra - příspěvek na provozní činnost střediska, které pomáhá rodinám pečujícím o nemohoucí blízké
  • Dobrovolnické centrum - příspěvek na provoz centra
  • Přímá pomoc - pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, která ohrožuje vývoj dítěte
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*
    * Humanitární projekty v zahraničí (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 

Akce pro koledníky

NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce a na poděkování dárcům, kteří svými příspěvky podpořili charitu, se uskuteční v sobotu 21. ledna od 13 hod. v Lidovém domě v Litomyšli FESTIVAL DESKOVÝCH HER. 
Koledníci mají vstup zdarma!