Tks 2018_A

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

v Litomyšli a v okolních obcích se sbírka uskutečnila v sobotu 6. ledna

celkem 107 skupinek koledníků vykoledovalo
511 480 Kč

(navýšení loňského výtěžku o 58 373Kč)

DĚKUJEME VÁM 

 

Výtěžek sbírky bude použit na:

 • Odlehčovací služby Respitní péče Jindra - Výměna nefunkčních starých oken za kvalitní repliky.
 • Služby pro rodiny - Vybudování odděleného hygienického zázemí pro personál služeb Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny.
 • Dobrovolnické centrum - Krytí nákladů na provoz DC.
 • Přímá pomoc - Pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, která ohrožuje vývoj dítěte.
 • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu*
  * Humanitární projekty v zahraničí (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 


AKCE PRO KOLEDNÍKY

 • NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce jsou připravené volné vstupenky na 1hod. v určený čas do krytého bazénu v Litomyšli. Více informací se dozvíte od koordinátorky TKS.

INFORMACE PRO KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

 • SRAZ KOLEDNÍKŮ bude v sobotu 6. ledna mez 8.-9.hodinou na faře (Římskokatolická farnost Litomyšl - Šantovo náměstí 183).
 • Přibližně v 8:30 proběhne před kostelem krátké požehnání koledníkům.
   

HLEDÁME NOVÉ KOLEDNÍKY

 • Hlásit se můžete u koordinátorky TKS pro Litomyšl a okolní obce: 
  MARIE ŠNAJDROVÁ - tel. čísle: 732 803 709; email: charita-kancelar@lit.cz