Tříkrálová sbírka 2018

v Litomyšli a v okolních obcích se sbírka uskutečnila v sobotu 6. ledna

celkem 107 skupinek koledníků vykoledovalo
REKORDNÍCH 511 480 Kč (navýšení loňského výtěžku o 58 373Kč)

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI ŠTĚDROST

Výtěžek sbírky bude použit na:

  • Odlehčovací služby Respitní péče Jindra - Výměna nefunkčních starých oken za kvalitní repliky.
  • Služby pro rodiny - Vybudování odděleného hygienického zázemí pro personál služeb Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny.
  • Dobrovolnické centrum - Krytí nákladů na provoz DC.
  • Přímá pomoc - Pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, která ohrožuje vývoj dítěte.
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu*
    * Humanitární projekty v zahraničí (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 

AKCE PRO KOLEDNÍKY

NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce jsou připravené volné vstupenky na 1hod. v určený čas do krytého bazénu v Litomyšli. Více informací se dozvíte od koordinátorky TKS.