Tříkrálová sbírka 2019

Sbírka se na litomyšlsku uskutečnila v sobotu 5. ledna
 
koledníci vykoledovali 

REKORDNÍCH 526 590Kč 
(navýšení loňského výtěžku o 15 110Kč)

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI ŠTĚDROST

Výtěžek sbírky bude použit na:

  • Dokončení výměny oken v budově Jindrovy vily - Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounských rodin) a zabrání ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zárověň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.
  • Dobrovolnické centrum - Krytí nákladů na provoz DC.
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené nezaměstné mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi -Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

AKCE PRO KOLEDNÍKY

NA PODĚKOVÁNÍ koledníkům za jejich účast na sbírce jsou připravené volné vstupenky na 1hod. v určený čas do krytého bazénu v Litomyšli. Více informací se dozvíte od koordinátorky TKS.