Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 739 901 085
 
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01 Vedoucí služby: Marcela Renzová - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odbornou zdravotní péči pacientům s akutním či chronickým onemocněním i pacientům v paliativní péči a to v domácím prostředí pacienta s respektem k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci.

Cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu života pacientů a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Božena Nezbedová - zástupce vrchní sestry, vedoucí paliativního týmu MUDr. David Spinler - lékař paliativní péče Pavla Škeříková - zdravotní sestra Ivana Hušková - Toho času na mateřské dovolené Mgr. Michaela Landsmannová, DiS. - zdravotní sestra Dagmar Krejčová - zdravotní sestra Mgr. Helena Švábová - zdravotní sestra Marcela Renzová - vrchní sestra Bc. Barbora Plíhalová - zdravotní sestra Vendula Mattová - zdravotní sestra Erika Víšková - zdravotní sestra Ladislava Částková - zdravotní sestra Petra Bauerová - zdravotní sestra
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna