Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 733 599 820
 
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01 Vedoucí služby: Mgr. Marie Jílková - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

doprava, dohled při denních aktivitách v domácnosti, aktivizace

 

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní služby lidem všech věkových kategorií v širokém spektru omezení jejich soběstačnosti.

Cílem služby

  • Setrvání seniorů a osob se sníženou soběstačností co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
  • Zvládnutá péče o domácnost nebo o osobu se sníženou soběstačností v rodinách, které z objektivních důvodů nemohou sami zajistit komplexní péči.
  • Osoba se sníženou soběstačností má možnost se zapojit do sociálního a kulturního života a má se společností kontakt i tehdy, kdy ho z objektivních důvodů nemůže zajistit rodina.
  • Zvládnutá péče o tři a více současně narozených dětí až do věku 3 let.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Marie Jílková - vedoucí pečovatelské služby Martina Hanusová, DiS. - pracovník sociálních služeb Jana Hubinková - pracovník sociálních služeb Jitka Kovářová - pracovník sociálních služeb Eva Ottová - pracovník sociálních služeb Irena Klejchová - pracovník v sociálních službách - CHPS Radka Kadlecová - pracovník v sociálních službách - CHPS Milena Hladíková - pracovnice v sociálních službách - CHPS
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna