Odlehčovací služba


  • Tel.: 731 598 890
 
Dukelská 750, Litomyšl, 570 01 Vedoucí služby: Mgr. Ludmila Matoušová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

Posláním služby Respitní péče Jindra je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

Cílem pobytové odlehčovací služby je:

  • Osobě závislé na pomoci druhého je během pobytu zajištěna potřebná míra individuální podpory při naplňování jeho biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb.
  • Pečující osoba si odpočinula a nabrala nové síly k tomu, aby se o svého blízkého mohla i nadále starat.
  • Pečující osoba ví, jak řešit záležitosti související s pečováním o blízkého.
  • Pečující osoba získala čas k řešení nové životní situace.

Dokumenty ke stažení:
Informace pro žadatele
Žádost o pobyt v RPJ
Vyjádření lékaře
BROŽURA Informační materiál 
Základní údaje o RPJ

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ludmila Matoušová - vedoucí zařízení Jana Machová - pracovník sociálních služeb Růžena Hagarová - pracovník sociálních služeb - RPJ Anna Šimková - pracovník sociálních služeb Milena Lebedová - pracovník sociálních služeb Lenka Osecká - pracovník sociálních služeb Mgr. Michaela Šplíchalová, DiS. - Sociální pracovnice, zástupce vedoucí Ludmila Girčáková - pracovník sociálních služeb Hana Kučerová - pracovník sociálních služeb Zdeňka Bočková - pracovník sociálních služeb Petra Žďárová - pracovník sociálních služeb Jaroslava Řiháková - pracovník sociálních služeb Petra Reichertová - pracovník sociálních služeb Eva Flídrová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna