Adresář

Podpora pěstounské rodiny

Tel.: 739 344 699
Dukelská 750, Litomyšl, 570 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

 

Služba je dostupná v pracovní dny od 7 do 18 hod. po telefonické domluvě.
Úřední hodiny: středa 9-11hod.

Posláním služby Podpora pěstounské rodiny je provázet pěstouny a děti jim svěřené, poskytovat nebo zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a poradenskou činností a sledovat průběh pěstounské péče.

Cílem služby 

  • Dítě žije v bezpečném, stabilním a rozvíjejícím prostředí pěstounské péče.
  • Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní a respektují individualitu dítěte.
  • Pěstounská rodina a dítě dokáží hovořit o biologické rodině dítěte.
  • Dítě je připraveno k navázání kontaktu s biologickou rodinou.
  • Dítě udržuje kontakt s biologickou rodinou podle svého zájmu a potřeb a podle možností původní rodiny.
  • Dítě udržuje kontakt s osobami blízkými v souladu se svými zájmy a potřebami.
  • Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče - návrat do původní rodiny, přechod do trvalé pěstounské péče nebo osvojení.

Cílová skupina
- pěstounské rodiny
- pěstouni na přechodnou dobu
- zájemci o náhradní rodinnou péči

Zařízení

Seznam lidí

Bc. Daniela Urbášková - sociální pracovník
Bc. Dagmar Stříteská - sociální pracovník