Podporují nás

Děkujeme všem soukromým dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc. Velmi si Vaší podpory vážíme.
Děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a schopnosti a lékařům za vstřícnost a spolupráci v mnohdy nelehké službě.


Logo OPZ barevné

Projekt Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739 je financován z Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních služeb – II. Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi a edukací.

Logo OPZ barevné

Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762
Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost
Doba trvání projektu 1.1.2018 – 31. 12. 2019
Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

V roce 2018 nás finančně podpořili

  VK Consult   HRG    TextilEco BRAVO       Nopek 

    MAYDAYSped  Logo_CMYK logo_134_logo_mas_litomyslsko   IVECO BUSUP ČR

  TRASER Story Design  Mikroelektroniky VMlogo-pfahnl-ceska-republika b1_zakladni_text_vpravo_radek_rgb_vyrer_male(1)

  VDV-logo-2017    Příhoda       Virapur        

Moneta
Děkujeme  společnosti Moneta/Money Bank za poskytnutí finanční podpory z Programu podpory potřebným v roce 2018. Použita byla na stabilizaci a udržení vysoké kvality odlehčovací služby střediska Respitní péče Jindra v roce 2018. Podpory si velmi vážíme.

znak  1464096087296_moderni-historicke-mesto  Polička      Ústí nad Orlicí  znakvm    Choceň


Městys České Heřmanice

Obec Bohuňovice                                                Obec Sedliště
Obec Cerekvice nad Loučnou                          Obec Strakov
Obec Dolní Újezd                                                 Obec Tisová
Obec Horky                                                            Obec Trstěnice
Obec Janov                                                            Obec Tržek
Obec Karle                                                              Obec Újezdec
Obec Morašice                                                       Obec Vlčkov
Obec Němčice                                                       Obec Řídký
Obec Sebranice

EXITRIFIT, s.r.o. Dolní Újezd
RNDr. Marie Kárská, Olomouc
STYLE PLUS ,s.r.o. Litomyšl
Velkoobchod Orion s.r.o. Litomyšl

a další soukromí dárci a dárci Tříkrálové sbírky