Podporují nás

Děkujeme všem soukromým dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc. Velmi si Vaší podpory vážíme.
Děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a schopnosti a lékařům za vstřícnost a spolupráci v mnohdy nelehké službě.

dotace-loga

 • Na projekt Automobily pro terénní sociální služby Farní charity Litomyšl reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009784 je poskytována finanční podpora z EU. Cílem projektu je zvýšit efektivitu a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a sanace rodiny, díky nákupu nových automobilů.
  Projekt řeší zkvalitnění a rozšíření poskytovaných terénních sociálních služeb v ORP Litomyšl díky nákupu nových 6 automobilů. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu a Službu sanace rodiny. Díky nákupu nových automobilů může v rámci těchto dvou sociálních služeb v jediném okamžiku pracovat 11 mobilních týmů.
  Automobily byly zakoupeny v červnu a červenci roku 2020


images

 • Projekt Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739 je financován z Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních služeb – II.
  Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
  Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi a edukací.

images

 • Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589
  Doba trvání projektu 01.01. 2020 - 31.12. 2021
  Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

PaKraj

 

Pardubický kraj podporuje sociální služby

 

 • Projekt „Nákup automobilu pro terénní služby FCHL“ byl spolufinancován z investiční dotace Pardubického kraje. Projekt byl realizován v roce 2019
  Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pracovníků při terénní sociální práci a snížení nákladů na údržbu zastaralého vozidla.
  Celková hodnota investice 210.000,- Kč
  Dotace Pardubického kraje 120.000,- Kč
 • Projekt "Zlepšení podmínek na pracovišti CHPS - pořízení klimatizace"
  Cílem projektu bylo zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
  Celková hodnota 39 966,- Kč
  Dotace Pardubického kraje 28 000,- Kč

PaKraj  logo_134_logo_mas_litomyslsko 

 • Díky podpoře Pardubického kraje a MAS Litomyšlsko se podařilo zrekonstruovat část hlavního vchodu do budovy Lidového domu. Finanční prostředky byly poskytnuty z projektu Malý LEADER  MAS Litomyšlsko 2019. Letos se podařilo opravit první dvojkřídlí vstupních dveří památkově chráněné budovy a věříme, že restaurátorské práce budou moci příští rok pokračovat.  osa-logo_galerie-980   VDV-logo-2017     nadace_j_t       logo_134_logo_mas_litomyslsko      TRASER


  IVECO BUS       BRAVO        Kubík      Grund    logo_mikro


  UP ČR     Logo_CMYK     logo_26   b1_zakladni_text_vpravo_radek_rgb_vyrer_male(1)      Mikroelektroniky VM  

 HRG           TextilEco          stažený soubor       Nadační fond litomyšlska

                          
        

socialware_logo       logo-pfahnl-ceska-republika     Příhoda     Virapur


                        
znak      1464096087296_moderni-historicke-mesto        Polička          Ústí nad Orlicí           Choceň


Městys České Heřmanice

Obec Bohuňovice       
Obec Bučina                                        
Obec Cerekvice nad Loučnou                          
Obec Čistá
Obec Dolní Újezd                                                 
Obec Horky       
Obec Chmelík                                                    
Obec Janov                                                            
Obec Karle                                                              
Obec Morašice                                                       
Obec Němčice                                                       
Obec Sebranice
Obec Sedliště
Obec Strakov
Obec Řídký
Obec Tisová
Obec Trstěnice
Obec Tržek
Obec Újezdec
Obec Vlčkov

RNDr. Marie Kárská, Olomouc
STYLE PLUS ,s.r.o. Litomyšl
GKIP Litomyšl s.r.o.
K I P spol. s.r.o. Litomyšl
umdash Story Design a.s.

a další soukromí dárci a dárci Tříkrálové sbírky