Podporují nás

Děkujeme všem soukromým dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc. Velmi si Vaší podpory vážíme.
Děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a schopnosti a lékařům za vstřícnost a spolupráci v mnohdy nelehké službě.

dotace-loga

 • Na projekt Automobily pro terénní sociální služby Farní charity Litomyšl reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009784 je poskytována finanční podpora z EU. Cílem projektu je zvýšit efektivitu a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a sanace rodiny, díky nákupu nových automobilů.
  Projekt řeší zkvalitnění a rozšíření poskytovaných terénních sociálních služeb v ORP Litomyšl díky nákupu nových 6 automobilů. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu a Službu sanace rodiny. Díky nákupu nových automobilů může v rámci těchto dvou sociálních služeb v jediném okamžiku pracovat 11 mobilních týmů.
  Automobily byly zakoupeny v červnu a červenci roku 2020


images

 • Projekt Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739 je financován z Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních služeb – II.
  Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
  Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi a edukací.

images

 • Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589
  Doba trvání projektu 01.01. 2020 - 31.12. 2021
  Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

PaKraj

 

Pardubický kraj podporuje sociální služby

 

 • Projekt „Nákup automobilu pro terénní služby FCHL“ byl spolufinancován z investiční dotace Pardubického kraje. Projekt byl realizován v roce 2019
  Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pracovníků při terénní sociální práci a snížení nákladů na údržbu zastaralého vozidla.
  Celková hodnota investice 210.000,- Kč
  Dotace Pardubického kraje 120.000,- Kč
 • Projekt "Zlepšení podmínek na pracovišti CHPS - pořízení klimatizace"
  Cílem projektu bylo zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
  Celková hodnota 39 966,- Kč
  Dotace Pardubického kraje 28 000,- Kč

PaKraj  logo_134_logo_mas_litomyslsko 

 • íky podpoře Pardubického kraje a MAS Litomyšlsko se podařilo provést II. fázi rekonstrukce vchodu do budovy Lidového domu tj. druhého dvojkřídlí vstupních dveří památkově chráněné budovy. Finanční prostředky byly poskytnuty z projektu Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2020, z důvodu pandemie COVID 19 se realizace podařila až v letošním roce.  osa-logo_galerie-980   VDV-logo-2017     nadace_j_t       logo_134_logo_mas_litomyslsko      


  logo_mikro             Kubík             TRASERsocialware_logo

  UP ČR     Logo_CMYK     logo_26   b1_zakladni_text_vpravo_radek_rgb_vyrer_male(1)        

 HRG           TextilEco          stažený soubor       Nadační fond litomyšlska
     

           marker_2    generace 89ABplast  TPR  logo-vhos      

Virapur
               
          
znak      1464096087296_moderni-historicke-mesto        Polička          Ústí nad Orlicí           Choceň

Vysoké Mýto     3-Nová Sídla-ZNAK3

Městys České Heřmanice

Obec Bohuňovice       
Obec Bučina                                        
Obec Cerekvice nad Loučnou                          
Obec Čistá
Obec Dolní Újezd                                                 
Obec Chmelík                                                    
Obec Janov                                                            
Obec Karle                                                              
Obec Morašice                                                       
Obec Němčice                                                       
Obec Sebranice
Obec Strakov
Obec Řídký
Obec Tisová
Obec Trstěnice
Obec Tržek
Obec Újezdec
Obec Vlčkov

RNDr. Marie Kárská, Olomouc
STYLE PLUS ,s.r.o. Litomyšl

a další soukromí dárci a dárci Tříkrálové sbírky