Podporují nás

Děkujeme všem soukromým dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc. Velmi si Vaší podpory vážíme.
Děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a schopnosti a lékařům za vstřícnost a spolupráci v mnohdy nelehké službě.

dotace-loga

 • Na projekt Automobily pro terénní sociální služby Farní charity Litomyšl reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009784 je poskytována finanční podpora z EU. Cílem projektu je zvýšit efektivitu a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a sanace rodiny, díky nákupu nových automobilů.
  Projekt řeší zkvalitnění a rozšíření poskytovaných terénních sociálních služeb v ORP Litomyšl díky nákupu nových 6 automobilů. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu a Službu sanace rodiny. Díky nákupu nových automobilů může v rámci těchto dvou sociálních služeb v jediném okamžiku pracovat 11 mobilních týmů.
  Automobily byly zakoupeny v červnu a červenci roku 2020

Logo_CMYK

 • Projekt "První pomoci pro válečné uprchlíky" je financován za podpory Ministerstva vnitra České republiky.
  Doba realizace: 1. 3. 2022 - 31. 7. 2022
  Cílem projektu je bezodkladné zajištění nejzákladnějších životních potřeb uprchlíků, kteří hledají azyl ve městě Litomyšl a okolních obcích, s výhledem na jejich postupnou přirozenou integraci do komunity nebo pokojný návrat do vlasti.

PaKraj

 

Pardubický kraj podporuje sociální služby

 

 • Projekt "Zlepšení podmínek na pracovišti CHPS - pořízení klimatizace"
  Cílem projektu bylo zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
  Celková hodnota 39 966,- Kč
  Dotace Pardubického kraje 28 000,- Kč

PaKraj  logo_134_logo_mas_litomyslsko 

 • Díky podpoře Pardubického kraje a MAS Litomyšlsko se podařilo provést II. fázi rekonstrukce vchodu do budovy Lidového domu tj. druhého dvojkřídlí vstupních dveří památkově chráněné budovy. Finanční prostředky byly poskytnuty z projektu Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2020, z důvodu pandemie COVID 19 se realizace podařila až v letošním roce.


  Virapur    nadace_j_t       logo_134_logo_mas_litomyslsko      logo-pfahnl-ceska-republikaOrion
  Medesa_LOGO   TRASER    Šmídl logo  TPR  logo-vhos            

  UP ČR    MPSV Logo  Logo_CMYK     logo_26   b1_zakladni_text_vpravo_radek_rgb_vyrer_male(1)        

        HRG           TextilEcoABplast        marker_2      generace 89

     VK Consult    osa-logo_galerie-980             

1464096087296_moderni-historicke-mesto               
Město Česká Třebová                                  
Město Choceň
Město Polička
Město Vysoké Mýto
Město Ústí nad Orlicí
Městys České Heřmanice
Obec Bohuňovice                                  
Obec Cerekvice nad Loučnou                          
Obec Čistá
Obec Dolní Újezd                                                                                                    
Obec Janov                                                            
Obec Karle                                                              
Obec Morašice                                                                    
Obec Nová Sídla                                     
Obec Sebranice
Obec Strakov
Obec Řídký
Obec Tisová
Obec Tržek
Obec Vlčkov

RNDr. Marie Kárská, Olomouc
Diecézní charita Hradec Králové

a další soukromí dárci a dárci Tříkrálové sbírky