FARNÍ CHARITA LITOMYŠL

000279[1] (1)

Kontakt:

  • sídlo: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
  • IČO: 474 89 839
  • číslo účtu:  3794084309/0800 - Česká spořitelna
  • datová schránka: im5upgj
  • ředitelka organizace: Bc. Věra Dvořáková
  • zástupkyně ředitelky: Petra Glänznerová
  • Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.
  • Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, koordinuje činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Počty těch, kterých se činnost charity dotýká, jdou dnes do tisíců. Velká část práce je odvedena přímo v domovech klientů celého Litomyšlského mikroregionu.
  • Posláním Farní charity Litomyšl je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc, a podporovat ho v jeho životní situaci.
  • Usilujeme o to, aby naše práce měla specifickou kvalitu určovanou hodnotami vycházejícími z desatera. Proto jsme v naší organizaci začali uplatňovat etický program DEKACERT® podle prof. Elisabeth Jünemann. Dokument vypovídá o tom, jaké klima chceme v organizaci mít, jakým způsobem uplatňujeme etické hodnoty při naší práci. Zároveň je DEKACERT® součástí systému řízení a kontroly kvality služeb v naší organizaci.

PRÁVNÍ FORMA

LOGO 

farni_charita_litomysl_logo_barevne_rgb

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura 2020