Kdo jsme

 • Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.
 • Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, koordinuje činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Počty těch, kterých se činnost charity dotýká, jdou dnes do tisíců. Velká část práce je odvedena přímo v domovech klientů celého Litomyšlského mikroregionu.
 • Posláním Farní charity Litomyšl je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc, a podporovat ho v jeho životní situaci.
 • Usilujeme o to, aby naše práce měla specifickou kvalitu určovanou hodnotami vycházejícími z desatera. Proto jsme v naší organizaci začali uplatňovat etický program DEKACERT® podle prof. Elisabeth Jünemann. Dokument vypovídá o tom, jaké klima chceme v organizaci mít, jakým způsobem uplatňujeme etické hodnoty při naší práci. Zároveň je DEKACERT® součástí systému řízení a kontroly kvality služeb v naší organizaci.

ředitelka organizace

  Ředitelka organizace: Bc. Věra Dvořáková
  Tel: 731 604 315
  Email: charita@lit.cz
  Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ludmila Matoušová
  Tel: 737 466 963

  Sídlo organizace: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
  IČO: 47489839
  Datová schránka: im5upgj
  Číslo účtu:  3794084309/0800 - Česká spořitelna

Farní charita Litomyšl poskytuje tyto služby:

 1. Respitní péče Jindra (RPJ)
 2. Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
 3. Charitní pečovatelská služba (CHPS)
 4. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 5. Služba Sanace rodiny (SAR)
 6. Podpora pěstounské rodiny (PPR)
 7. Charitní šatník
 8. Dobrovolnické centrum (DC)

Organizační struktura 2018 

Základní dokumenty ke stažení:

Stanovy organizace
Zakládací listina
Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob I
Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob II
Informace o zpracování osobních údajů Farní charitou Litomyšl
Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve Farní chatitě Litomyšl
Logo - Charita ČR