Farní charita Litomyšl

  Ředitelka organizace: Bc. Věra Dvořáková
  Tel: 731 604 315
  Email: charita@lit.cz
  Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ludmila Matoušová
  Tel: 737 466 963

  Sídlo organizace: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
  IČO: 47489839
  Datová schránka: im5upgj
  Číslo účtu:  3794084309/0800 - Česká spořitelna

 

  • Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.
  • Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, koordinuje činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Počty těch, kterých se činnost charity dotýká, jdou dnes do tisíců. Velká část práce je odvedena přímo v domovech klientů celého Litomyšlského mikroregionu.
  • Posláním Farní charity Litomyšl je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc, a podporovat ho v jeho životní situaci.
  • Usilujeme o to, aby naše práce měla specifickou kvalitu určovanou hodnotami vycházejícími z desatera. Proto jsme v naší organizaci začali uplatňovat etický program DEKACERT® podle prof. Elisabeth Jünemann. Dokument vypovídá o tom, jaké klima chceme v organizaci mít, jakým způsobem uplatňujeme etické hodnoty při naší práci. Zároveň je DEKACERT® součástí systému řízení a kontroly kvality služeb v naší organizaci.

Farní charita Litomyšl poskytuje tyto služby:

1. Respitní péče Jindra (RPJ)

2. Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

3. Charitní pečovatelská služba (CHPS)

4. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

5. Služba Sanace rodiny (SAR)

6. Podpora pěstounské rodiny (PPR)

7. Charitní šatník

8. Dobrovolnické centrum (DC)

Organizační struktura 2018