Farní charita Litomyšl

  Ředitelka organizace: Bc. Věra Dvořáková
  Tel: 731 604 315
  Email: charita@lit.cz
  Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ludmila Matoušová
  Tel: 737 466 963

  Sídlo organizace: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
  IČO: 47489839
  Datová schránka: im5upgj
  Číslo účtu:  3794084309/0800 - Česká spořitelna

 

  • Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.
  • Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, koordinuje činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Počty těch, kterých se činnost charity dotýká, jdou dnes do tisíců. Velká část práce je odvedena přímo v domovech klientů celého Litomyšlského mikroregionu.
  • Posláním Farní charity Litomyšl je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc, a podporovat ho v jeho životní situaci.
  • Usilujeme o to, aby naše práce měla specifickou kvalitu určovanou hodnotami vycházejícími z desatera. Proto jsme v naší organizaci začali uplatňovat etický program DEKACERT® podle prof. Elisabeth Jünemann. Dokument vypovídá o tom, jaké klima chceme v organizaci mít, jakým způsobem uplatňujeme etické hodnoty při naší práci. Zároveň je DEKACERT® součástí systému řízení a kontroly kvality služeb v naší organizaci.

Farní charita Litomyšl poskytuje tyto služby:

1. Respitní péče Jindra (RPJ)

2. Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

3. Charitní pečovatelská služba (CHPS)

4. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

5. Služba Sanace rodiny (SAR)

6. Podpora pěstounské rodiny (PPR)

7. Charitní šatník

8. Dobrovolnické centrum (DC)

Organizační struktura 2018 

Podpořte nás
 

ZÁKLADNÍ INFO

Farní charita Litomyšl

Bělidla 392

570 01 Litomyšl
E-mail: charita@lit.cz

Datová schránka: im5upgj

IČO: 474 898 39

DIČ: CZ 474 898 39

Číslo účtu: 3794084309/0800

Česká spořitelna