DENNÍ STACIONÁŘ RUKA PRO ŽIVOT

mapa (2)E. Purkyně 1150, Litomyšl                      webwww.rukaprozivot.cz

Fbfacebook organizace 

Dobrovolník je hlavně potřebný dopoledne. Pomáhá u skupinových pracovních aktivit (vyšívání, keramika, drátování, navlékání korálek atd.), s vozíkem, při výletech, na bazéně, komunikuje s klienty. Hlavní je ochotné srdce a zájem o postižené lidi. Dobrovolníci absolvují průběžné školení v organizaci.

Ruka pro Život pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra. Pomáhá také seniorům, a to i seniorům se zdravotním postižením. Uživatelům nabízí smysluplné vyplnění volného času, vede je k co největší samostatnosti a pomáhá jim se zapojením do společnosti.

RPŽ 1             RPŽ 2             RPŽ