Charitní pečovatelská služba

Vedoucí služby: Martina Hanusová, DiS.
Tel.: 733 599 820 volejte v pracovních dnech od 6 do 15 hodin
Email: chps@lit.cz
  
Provozní doba: 
pracovní dny od 6 do 20 hod., soboty, neděle a svátky od 7 do 12 hod.
Úřední hodiny: středa 14 - 16 hod. 

  Informace z registru poskytovatelů sociálních služeb

 • Potřebujete nakoupit nebo uklidit, dopravit k lékaři či na úřad, ale Váš zdravotní stav nedovoluje, abyste si tuto činnost zajistili sami, a Vy nemáte nikoho jiného, kdo by Vás podpořil?
  S těmito těžkostmi Vám pomohou odborně vzdělané pečovatelky, které přijedou k Vám domů a spolu s Vámi zajistní normální běh Vaší domácnosti.

POSLÁNÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít ve svém domácím prostředí. Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní služby lidem všech věkových kategorií v širokém spektru omezení jejich soběstačnosti.

CÍLE SLUŽBY

 • Setrvání seniorů a osob se sníženou soběstačností co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
 • Zvládnutá péče o domácnost nebo o osobu se sníženou soběstačností v rodinách, které z objektivních důvodů nemohou sami zajistit komplexní péči.
 • Osoba se sníženou soběstačností má možnost se zapojit do sociálního a kulturního života a má se společností kontakt i tehdy, kdy ho z objektivních důvodů nemůže zajistit rodina.
 • Zvládnutá péče o tři a více současně narozených dětí až do věku 3 let.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

 • Senioři se sníženou soběstačností
 • Osoby s chronickým onemocněním ovlivňujícím jejich soběstačnost
 • Osoby v terminálním stádiu nemoci se sníženou soběstačností
 • Osoby se zdravotním postižením, po úrazu nebo operaci, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

FORMA SLUŽBY: terénní
KAPACITA SLUŽBY: celková 100 klientů 
(okamžitá kapacita v pracovních dnech do 15 hodin - 4 klienti)
(okamžitá kapacita v ostatním čase -1 klient)                       

Souhrn informací zde.

Pečovatelky poskytují péči v těchto obcích:

Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, České Heřmanice, Čistá, Horky, Hrušová, Janov, Litomyšl, Makov, Mendryka, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Pohodlí, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sedlíšťka, Sloupnice, Strakov, Tržek, Újezdec, Višňáry, Vlčkov

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY CHPS

chps_A chps_B                           Publikace ke stažení