Podpora pěstounské rodiny

Urbášková  Vedoucí služby: Bc. Daniela Urbášková
  Tel.: 739 344 699
  Email: ppr@lit.cz
  Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl

  Služba je dostupná v pracovní dny od 7 do 18 hod. po telefonické domluvě.
  Úřední hodiny: Úřední hodiny středa 9 - 11

POSLÁNÍ

Posláním služby Podpora pěstounské rodiny je provázet pěstouny a děti jim svěřené, poskytovat nebo zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a poradenskou činností a sledovat průběh pěstounské péče.

CÍLE SLUŽBY

 • Dítě žije v bezpečném, stabilním a rozvíjejícím prostředí pěstounské péče.
 • Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní a respektují individualitu dítěte.
 • Pěstounská rodina a dítě dokáží hovořit o biologické rodině dítěte.
 • Dítě je připraveno k navázání kontaktu s biologickou rodinou.
 • Dítě udržuje kontakt s biologickou rodinou podle svého zájmu a potřeb a podle možností původní rodiny.
 • Dítě udržuje kontakt s osobami blízkými v souladu se svými zájmy a potřebami.
 • Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče - návrat do původní rodiny, přechod do trvalé pěstounské péče nebo osvojení.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

 • Pěstouni nebo poručníci, kteří s organizací uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Osoby v evidenci (Pěstounská péče na přechodnou dobu).
 • Děti, které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktovaly pracovníka služby Podpora pěstounské rodiny.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • mlčenlivost
 • individuální přístup a respektování potřeb
 • spolupráce s OSPOD
 • dlouhodobost
 • návaznost služeb

SEZNAM ČINNOSTÍ

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 • pomoc pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pomoc při realizaci kontaktu dětí s původní rodinou (vč. asistovaných kontaktů)
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s  péčí o dítě a jeho výchovu
 • zajištění péče o svěřené dítě v některých specifických situacích
 • poskytování odlehčovacích služeb (tzv. respitní péče)
 • zprostředkování odborné pomoci   

FORMA SLUŽBY: terénní, ambulantní
KAPACITA SLUŽBY:  25 rodin
Souhrn informací zde.

Území, na kterém je poskytována služba:Mapa působnosti PPR

Území obcí s rozšířenou působností – Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY PPR

Letá PPR_a  Leták PPR_b

nadace_j_t

 • Děkujeme Nadaci J&T za dlouhodobou podporu a partnerskou spolupráci.