PODPORA PĚSTOUNSKÉ RODINY

seznamovani

Kontakt:

 • adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl
 • tel: 739 344 699
 • mail: ppr@lit.cz
 • vedoucí služby: Bc. Daniela Urbášková
 • úřední hodiny: středa 9-11h (jsme pro vás v kanceláři)
 • provozní doba: v pracovní dny
  pondělí, úterý, čtvrtek 9-17h
  středa, pátek 9-14h
 • FORMA SLUŽBY: terénní, ambulantní
  KAPACITA SLUŽBY:  30 rodin

O SLUŽBĚ

POSLÁNÍ

Posláním služby Podpora pěstounské rodiny je provázet pěstouny a děti jim svěřené, poskytovat nebo zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a poradenskou a sledovat průběh pěstounské péče.

CÍLE SLUŽBY

 • Dítě žije v bezpečném, stabilním a rozvíjejícím prostředí pěstounské péče.
 • Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní a respektují individualitu dítěte.
 • Pěstounská rodina a dítě dokáží hovořit o biologické rodině dítěte.
 • Dítě je připraveno k navázání kontaktu s biologickou rodinou.
 • Dítě udržuje kontakt s biologickou rodinou podle svého zájmu a potřeb a podle možností původní rodiny.
 • Dítě udržuje kontakt s osobami blízkými v souladu se svými zájmy a potřebami.
 • Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče - návrat do původní rodiny, přechod do trvalé pěstounské péče nebo osvojení.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

 • Pěstouni nebo poručníci, kteří s organizací uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Osoby v evidenci (Pěstounská péče na přechodnou dobu).
 • Děti, které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktovaly pracovníka služby Podpora pěstounské rodiny.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Otevřená partnerská komunikace
 • Důvěrnost informací
 • Uznání jedinečnosti každého dítěte a pěstounské rodiny
 • Respektování individuálních potřeb klientů
 • Podpora vazeb dítěte s původní rodinou
 • Spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí

SEZNAM ČINNOSTÍ

 • Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

ÚZEMÍ, NA KTERÉM JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA

Mapa působnosti PPRÚzemí obcí s rozšířenou působností – Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

Děkujeme  za dlouhodobou podporu a partnerskou spolupráci

Logo JaT