Podpora pěstounské rodiny

Urbášková DanielaDagmar Střiteská
  Kontakt:
  Email: ppr@lit.cz
  Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl

Bc. Dagmar Stříteská, Tel.: 734 367 074                                                                         Bc. Daniela Urbášková, Tel.: 739 344 699

Služba je dostupná v pracovní dny od 7 do 18 hod. po telefonické domluvě.
Úřední hodiny: středa 8-9hod. a 13-14hod.


POSLÁNÍ

Posláním služby Podpora pěstounské rodiny je provázet pěstouny a děti jim svěřené, poskytovat nebo zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a poradenskou činností a sledovat průběh pěstounské péče.

CÍLE SLUŽBY

 • Dítě žije v bezpečném, stabilním a rozvíjejícím prostředí pěstounské péče.
 • Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní a respektují individualitu dítěte.
 • Pěstounská rodina a dítě dokáží hovořit o biologické rodině dítěte.
 • Dítě je připraveno k navázání kontaktu s biologickou rodinou.
 • Dítě udržuje kontakt s biologickou rodinou podle svého zájmu a potřeb a podle možností původní rodiny.
 • Dítě udržuje kontakt s osobami blízkými v souladu se svými zájmy a potřebami.
 • Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče - návrat do původní rodiny, přechod do trvalé pěstounské péče nebo osvojení.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

 • Pěstouni nebo poručníci, kteří s organizací uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Osoby v evidenci (Pěstounská péče na přechodnou dobu).
 • Děti, které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktovaly pracovníka služby Podpora pěstounské rodiny.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • mlčenlivost
 • individuální přístup a respektování potřeb
 • spolupráce s OSPOD
 • dlouhodobost
 • návaznost služeb
 • bezplatnost

SEZNAM ČINNOSTÍ

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 • pomoc pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pomoc při realizaci kontaktu dětí s původní rodinou (vč. asistovaných kontaktů)
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s  péčí o dítě a jeho výchovu
 • zajištění péče o svěřené dítě v některých specifických situacích
 • poskytování odlehčovacích služeb (tzv. respitní péče)
 • zprostředkování odborné pomoci   

FORMA SLUŽBY: terénní, ambulantní
KAPACITA SLUŽBY:  25 rodin
Souhrn informací zde.

Územní působnost PPR 2018

Území, na kterém je poskytována péče:

Území obcí s rozšířenou působností  - Litomyšl, Česká Třebová
Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Žamberk

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Veřejný závazek
Pravidla pro odmítnutí zájemce
Pravidla pro podávání stížností
Mapa naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany