SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

mapa (2)9. května 1181, Litomyšl                        web www.specialnizslitomysl.cz

Fb FACEBOOK ORGANIZACE

Dobrovolník je hlavně potřebný odpoledne, případně dopoledne. Dobrovolník může pomáhat při volnočasových aktivitách v klubu Mraveniště, ve sportovkách zaměřených na florbal a fotbal nebo v rámci rehabilitačního plavání. Možná je i pomoc při jednorázových akcích. Stačí ochota věnovat se dětem a dokázat je motivovat.

V základní škole speciální a u žáků s kombinovaným postižením je důraz na individuální přístup a rozvíjení možností každého žáka, se zaměřením na socializaci, samostatnost a rehabilitaci. Školu navštěvují žáci Základní školy i žáci Základní školy speciální. Snahou je, aby děti chodily do školy rády a aby během školní docházky zvládly maximálně rozvinout všechny své schopnosti a dovednosti.

SPECKA             SPECZŠ 2             SPECKA 2