Podporuje nás EU

dotace-loga

Na projekt Automobily pro terénní sociální služby Farní charity Litomyšl reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009784 je poskytována finanční podpora z EU. Cílem projektu je zvýšit efektivitu a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a sanace rodiny, díky nákupu nových automobilů.
Projekt řeší zkvalitnění a rozšíření poskytovaných terénních sociálních služeb v ORP Litomyšl díky nákupu nových 6 automobilů. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu a Službu sanace rodiny. Díky nákupu nových automobilů může v rámci těchto dvou sociálních služeb v jediném okamžiku pracovat 11 mobilních týmů.
Automobily byly zakoupeny v červnu a červenci roku 2020