Podporuje nás EU

Evropská unie podporuje služby FCHL

Evropská unie podporuje rozvoj domácí paliativní péče
Charitní ošetřovatelská služba

Logo
Projekt Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739 je financován z Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních služeb – II. Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi a edukací.
Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku


Evropská unie podporuje Službu Sanace rodiny


Logo
Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762
Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762
je financován z Operačního programu Zaměstnanost
Doba trvání projektu1.1.2018 – 31. 12. 2019
Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.