Charitní ošetřovatelská služba

Vrchní sestra    Vrchní sestra: Marcela Renzová
    Tel.: 739 901 085 volejte v pracovních dnech 6:00 -15:00
    Email: chos@lit.cz
    Adresa: Bělidla 392, Litomyšl

    Provozní doba:nepřetržitě 24 hodin denně
    Ordinační hodiny: pondělí 13:00 - 15:00

Logo
Projekt Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739 je financován z Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních služeb – II. Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi a edukací.

Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku

  • Potřebují Vaši blízcí pravidelnou zdravotní péči, ale jejich zdravotní stav není tak vážný, aby museli do nemocnice? 
    Potřebujete pravidelně odebrat krev, změřit tlak, aplikovat infuzi, převázat rány a defekty kůže, preventivně se starat o proleženiny a pečovat o stomie a cévky?
    Odbornou zdravotní službu Vám zabezpečí zdravotní sestry přímo u Vás doma.

POSLÁNÍ

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odbornou zdravotní péči pacientům s akutním či chronickým onemocněním i pacientům v paliativní péči, a to v domácím prostředí pacienta s respektem k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci.

CÍLE SLUŽBY

  • Cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu života pacientů a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

  • pacienti s chronickým onemocněním
  • pacienti s akutním onemocněním
  • pacienti v paliativní péči

FORMA SLUŽBY: terénní

Souhrn informací zde.

Sestřičky poskytují péči v těchto obcích:

Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Člupek, Gajer, Horky, Chmelík, Janov, Karle, Kornice, Litomyšl, Mendryka, Morašice, Nedošín, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves, Pazucha, Pekla, Pohodlí, Příluka, Pudilka, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Višňáry, Vlčkov, Vlkov

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY CHOS

chos_A chos_B