Tříkrálová sbírka

pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáždí přes 500 tisíc korun.

Výtěžek sbírky je určen 

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka probíhá

podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka.

Výnos sbírky je rozdělen takto

65 % projekty jednotlivých Charit dle předem schválených záměrů
15 % celodiecézní projekty
10 % humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
5 %  celorepublikové projekty
5 %  zákonem povolená režie sbírky

Sbírku je možné podpořit

  • finančním příspěvkem do kasičky koledníků
  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 87 777 
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky 
  • finančním příspěvkem přes ON-LINE KOLEDU

Kdo se může stát vedoucím skupinky?

  • osoba starší 15 let s platným občanským průkazem

Falešní koledníci - prosíme, volejte ihned policii

Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se Vám musí prokázat platnou průkazkou – pověření ředitele Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být zapečetěná obecním (městským) úřadem a opatřená logem charity.
Pokud tomu tak není, prosíme volejte ihned městskou, nebo státní policii.