DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Slavíme 10 let

IMG_8961

Kontakt:

PŘIHLÁŠKA

KDO JSME A CO DĚLÁME

 • Dobrovolnické centrum při Farní charitě v Litomyšli od roku 2011 bezplatně pomáhá dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným z  Litomyšle a blízkého okolí, od roku 2012 máme programy akreditované u Ministerstva vnitra
 • koordinujeme dobrovolnické aktivity
 • pomocí dobrovolníků poskytujeme pravidelnou vzdělávací a volnočasovou pomoc v 15 zařízeních, naše dobrovolnice spravují charitní šatník
 • během roku pořádáme jednorázové akce pro svoje klienty a širokou veřejnost
 • zároveň odborně vedeme a motivujeme občany k nezištné pomoci druhým lidem
 • vyhledáváme a připravujeme budoucí dobrovolníky pro dobrovolnou činnost

KDO JE DOBROVOLNÍK

Dobrovolníkem se můžete stát v jakémkoli věku. Stačí chtít a rozhodnout se, že ve svém volném čase budete pomáhat druhým bez nároku na odměnu.

Dobrovolník:
 • by měl mít alespoň 16 let 
 • by se měl chtít věnovat druhým alespoň po dobu 1 roku
 • od dobrovolníka požadujeme čistý trestní rejstřík a účast na setkání dobrovolníků (supervize)

CO DOBROVOLNÍK ZÍSKÁ

 • pocit užitečnosti a smysluplně strávený volný čas
 • pozná nové lidi, schopnost pomáhat a naslouchat
 • potvrzení o vykonání dobrovolné služby (pro potřeby praxe)
 • školení, instruktáž a pojištění dobrovolníků
 • supervizní setkání s odborníkem
 • možnost se zdarma účastnit veřejných akcí pořádaných FCHL (přednášky, výstavy, divadla atd.)

JAKÉ DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY NABÍZÍME

Dlouhodobá dobrovolná činnost - trvá alespoň  rok

 • Daniel - zaměřuje se na pomoc dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase a mladým lidem se zdravotním znevýhodněním
 • Gabriel - zaměřuje se na pomoc seniorům a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním
 • Charitní šatník - dobrovolnice pracující v charitním šatníku dochází 2x týdně, přebírají, třídí oblečení a prodávají ho za symbolickou částku.
 • Další programy - kombinují práci s dětmi a dospělými, dále zahrnují propagační a administrativní činnosti.
KRÁTKODOBÁ DOBROVOLNÁ ČINNOST - trvá 1-2 dny
 • Tříkrálová sbírka
 • Sbírka potravin
 • S. O. S. dobrovolnictví

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICTVÍ - INFORMACE

eurodesk-logo

 • na přelomu března a dubna 2021 jsme se stali regionálním partnerem Eurodesku
 • Eurodesk je evropská informační síť, která působí v 36 zemích
 • tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech
 • Eurodesk má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů, kteří poskytují informace mládeži a pracovníkům s mládeží o evropských programech, aktivitách v zahraničí, které se týkají studia, práce, dobrovolnictví apod.
 • pro více informací sledujte tuto sekci nebo Facebook či Instagram – budeme zde zveřejňovat novinky z této oblasti, různé akce a soutěže

Více informací zde

PROPAGAČNÍ FILM Dobrá vůle ať je vidět - Mladí pomáhají 

Podíleli jsme se na tvorbě videa DOBROVOLNICTVÍ SLUŠÍ VŠEM (zdroj Národní asociace dobrovolnictví)

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Pardubického kraje a Ministerstva vnitra

Pardubický kraj Ministerstvo vnitra