Respitní péče Jindra

 • Milí návštěvníci,
  nové nařízení Vlády ČR nám dovoluje, abychom opět umožnili návštěvy v našem zařízení. Má to však svoje podmínky:

  - návštěvník předloží potvrzení o testu, kterým doloží negativní výsledek přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Toto potvrzení není starší 48 hodin
  nebo
  - návštěvník předloží doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, které proběhlo nejdéle 90 dnů před dnem návštěvy
  a nebo
  - návštěvník předloží certifikát MZČR o dokončeném očkování COVID-19 a od druhé vakcíny uběhlo 14 dnů do dnem návštěvy
  a současně
  - návštěva se chrání respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

  Respirátory příslušné třídy můžete použít vlastní, ale současně jsme připraveni Vám tuto pomůcku poskytnout na místě z našich zásob. Testy na přítomnost koronaviru však naše zařízení nabídnout nemůže, protože na pracovišti není trvale přítomná zdravotní sestra, která by mohla odběr provést.

  Nadále jsme připraveni poskytnout Vám doplňující informace na telefonním česle 731 598 890. Doporučujeme Vám, abyste před zamýšlenou návštěvou toto telefonní číslo využili a domluvili si průběh návštěvy.

  Děkujeme Vám za trpělivost a přejeme Vám klidné jarní dny.

TESTOVÁNÍ PŘED UBYTOVÁNÍM

 • Vážení zájemci o službu,
  vzhledem ke zhoršení epidemiologické situaci a s ohledem na ostatní uživatele odlehčovací služby jsme nuceni k tomu, abychom do služby přijímali nové klienty výhradně po té, kdy mohou předložit negativní test na COVID-19 nebo doklad o dokončeném očkování od kterého již uplynulo 14 dnů. Negativní test nesmí být starší než dva dny. Test Vám pomůže zařídit Váš ošetřující lékař, který pro Vás bude potvrzovat formulář „Vyjádření lékaře“ (viz dokumenty ke stažení) nebo jej můžete absolvovat na některém z odběrových míst. Nezapomeňte si však požádat o potvrzení o výsledku testu.
  Věříme, že pro toto opatření budete mít pochopení.

Mgr. Ludmila Matoušová   Vedoucí střediska: Mgr. Ludmila Matoušová
   Tel.: 731 598 890
   Email: rpjindra@lit.cz
   Adresa zařízení: Dukelská 750, Litomyšl

   Nepřetržitý provoz
                             Úřední hodiny:
 středa 10 - 12 hod. a 13 - 15 hod.

Informace z registru poskytovatelů sociálních služeb

 • Pečujete doma o svého blízkého a potřebujete si odpočinout? Udělat si dovolenou, vyměnit okna, znovu nabrat síly nebo Vás čeká hospitalizace v nemocnici a Vy nevíte, kdo se o blízkého člověka za Vás postará? 
 • V takovém případě je tu Respitní péče Jindra. Odlehčovací pobytové zařízení rodinného typu, kde o Vaše blízké bude pečovat pracovní tým složený z pracovnic a pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a aktivizační pracovnice.

POSLÁNÍ

Posláním služby Respitní péče Jindra je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

CÍLE SLUŽBY

 • Osobě závislé na pomoci druhého je během pobytu zajištěna potřebná míra individuální podpory při naplňování jejich biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb.
 • Pečující osoba si odpočinula a nabrala nové síly k tomu, aby se o svého blízkého mohla i nadále starat.
 • Pečující osoba ví, jak řešit záležitosti související s pečováním o blízkého.
 • Pečující osoba získala čas k řešení nové životní situace.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB 000991_04_011398

 • Cílovou skupinou jsou senioři a osoby starší 50ti let, které jsou z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení závislé na pomoci druhé osoby.

Služba je určena osobám žijícím na území Pardubického kraje.

FORMA SLUŽBY: pobytová
KAPACITA SLUŽBY: 9 lůžek
FOTOGRAFIE interiéru Respitní péče Jindra zde

000994_04_011446

Respitní péče Jindra není zdravotnické zařízení. Zdravotní péči předepsanou praktickým lékařem zajišťují sestry Charitní ošetřovatelské služby.

Souhrn informací zde.

JAK VYUŽÍT SLUŽBY RESPITNÍ PÉČE
V případě zájmu o využití služeb Respitní péče Jindra prosíme kontaktujte telefonicky, mailem nebo osobně pracoviště; rádi Vám poskytneme bližší informace. Pro poskytnutí služby je nezbytné dodat správně vyplněnou Žádost o pobyt v RPJ a Vyjádření lékaře, které jsou spolu s potřebnými Informacemi pro žadatele ke stažení na webových stránkách Farní charity Litomyšl. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ 

Česká televize: Příběhy, které svět nevidí - O rodičích a dětech

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY RPJ

rpj_A  rpj_B   Nápadník                         
   Tato služba je podpořena z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové