Respitní péče Jindra

POVOLENÍ NÁVŠTĚV KLIENTŮ V JINDROVĚ VILE

  • Od pondělí 25. května 2020 jsou v našem zařízení opět povoleny návštěvy klientů.
  • Je ovšem nutné dodržovat přísná hygienická pravidla, která jsou stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Proto prosíme všechny osoby, které chtějí navštívit své blízké, aby si svou návštěvu předem domluvili s vedoucí zařízení nebo sociální pracovnicí na tel: 731 598 890.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ludmila Matoušová   Vedoucí střediska: Mgr. Ludmila Matoušová
   Tel.: 731 598 890
   Email: rpjindra@lit.cz
   Adresa zařízení: Dukelská 750, Litomyšl

   Nepřetržitý provoz
                             Úřední hodiny:
 středa 10 - 12 hod. a 13 - 15 hod.

Informace z registru poskytovatelů sociálních služeb

  • Pečujete doma o svého blízkého a potřebujete si odpočinout? Udělat si dovolenou, vyměnit okna, znovu nabrat síly nebo Vás čeká hospitalizace v nemocnici a Vy nevíte, kdo se o blízkého člověka za Vás postará? 
  • V takovém případě je tu Respitní péče Jindra. Odlehčovací pobytové zařízení rodinného typu, kde o Vaše blízké bude pečovat pracovní tým složený z pracovnic a pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a aktivizační pracovnice.

POSLÁNÍ

Posláním služby Respitní péče Jindra je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

CÍLE SLUŽBY

  • Osobě závislé na pomoci druhého je během pobytu zajištěna potřebná míra individuální podpory při naplňování jejich biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb.
  • Pečující osoba si odpočinula a nabrala nové síly k tomu, aby se o svého blízkého mohla i nadále starat.
  • Pečující osoba ví, jak řešit záležitosti související s pečováním o blízkého.
  • Pečující osoba získala čas k řešení nové životní situace.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB 000991_04_011398

  • Cílovou skupinou jsou senioři a osoby starší 50ti let, které jsou z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení závislé na pomoci druhé osoby.

Služba je určena osobám žijícím na území Pardubického kraje.

FORMA SLUŽBY: pobytová
KAPACITA SLUŽBY: 9 lůžek

Respitní péče Jindra není zdravotnické zařízení. Zdravotní péči předepsanou praktickým lékařem zajišťují sestry Charitní ošetřovatelské služby.

Souhrn informací zde.

JAK VYUŽÍT SLUŽBY RESPITNÍ PÉČE
V případě zájmu o využití služeb Respitní péče Jindra prosíme kontaktujte telefonicky, mailem nebo osobně pracoviště; rádi Vám poskytneme bližší informace. Pro poskytnutí služby je nezbytné dodat správně vyplněnou Žádost o pobyt v RPJ a Vyjádření lékaře, které jsou spolu s potřebnými Informacemi pro žadatele ke stažení na webových stránkách Farní charity Litomyšl. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ 000994_04_011446

Česká televize: Příběhy, které svět nevidí - O rodičích a dětech

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY RPJ

rpj_A  rpj_B   Nápadník                         
   Tato služba je podpořena z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové