RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY – ČESKÁ TŘEBOVÁ

mapa (2)Skalka 1692, Česká Třebová                  web WWW.RYTMUSVYCHOD.CZ

FbFACEBOOK ORGANIZACE           Instagram (1) INSTAGRAM.COM/RYTMUS_NEZISKOVKA

Dobrovolník je potřebný spíše odpoledne nebo jednorázově. Dobrovolník s klientem tráví volný čas, dělá mu společnost, doprovází ho na sportovní kroužek, pomáhá s pohybem po městě a věnuje mu svou pozornost. Dále může pomáhat s propagací prosincové benefiční aukce (roznos a tvorba letáčků, propagace na FB). Klienty jsou lidé v aktivním věku, kteří potřebují podporu se zapojením se do společnosti.

Organizace se věnuje lidem se zdravotním postižením z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání, lidem s mentálním postižením, kteří potřebují podporu při rozvoji dovedností vedoucích k samostatnému bydlení. Dále zájemcům o kurzy, kteří chtějí zvyšovat své dovednosti nebo se učit nové věci.

RYT             RYT 1             RYT 2