Příspěvky

Sbírka pro Indii
13. května 2021 Příspěvky

Sbírka pro Indii

Sbírka na pomoc rodinám v Indii Celý svět se znepokojením sleduje, jak se Indie vypořádává s následky pandemie. Nemocnice se potýkají s nedostatkem kyslíku, lůžek a personálu, mnozí lidé umírají doma bez jakékoliv léčby. Diecézní charita Hradec Králové v této situaci podporuje své indické partnery, kteří pomáhají potřebným v první linii. „V uzavřených školách jsme zřídili provizorní zdravotnická střediska, kde pomáháme nemocným. Katolická církev v Bangalore také provozuje tři nemocnice. Kromě toho pomáháme pozůstalým uspořádat důstojné poslední rozloučení, které bývá zvláště pro chudé rodiny velmi nákladné,“ uvádí arcibiskup v Bangalore Peter Machado, jak jeho diecéze v těchto dnech pomáhá lidem v nouzi. „Za jakoukoliv pomoc Vám budeme nesmírně vděční.“ Pokud můžete, zapojte se prosím do sbírky určené na pomoc indickým sirotkům, strádajícím rodinám a nemocným. Děkujeme Vám všem, že se zajímáte o dění v Indii a rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku. Jste naší velkou oporou a dáváte nám všem naději a sílu čelit novým událostem v Indii.

Rekonstrukce vchodových dveří
10. května 2021 Příspěvky

Rekonstrukce vchodových dveří

Díky podpoře Pardubického kraje a MAS Litomyšlsko se podařilo provést II. fázi rekonstrukce vchodu do budovy Lidového domu tj. druhého dvojkřídlí vstupních dveří památkově chráněné budovy. Finanční prostředky byly poskytnuty z projektu Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2020, z důvodu pandemie COVID 19 se realizace podařila až v letošním roce.

CHARITNÍ ŠATNÍK SLAVÍ 25. VÝROČÍ!
6. května 2021 Příspěvky

CHARITNÍ ŠATNÍK SLAVÍ 25. VÝROČÍ!

Je to skoro neuvěřitelné, ale náš charitní šatník oslaví 13. května 25. výročí od svého vzniku v roce 1996! Charitní šatník je unikátní v tom, že jeho provoz mají na starosti čistě dobrovolnice v seniorském věku. O šatník se pravidelně stará přes deset dobrovolnic, které zde stráví ročně okolo 1500 hodin bez nároku na odměnu! Každé pondělí a středu přichází do Lidového domu čtyři party žen, které pečlivě přebírají darované oblečení, boty, hračky nebo potřeby do domácnosti a starají se o veškerou administrativu spojenou s následným upotřebením těchto věcí. Jsme neskutečně vděční za pomoc, kterou nám dámy za celou dobu působení charitního šatníku věnovaly a jednoduše říkáme – DĚKUJEME VÁM!

STALI JSME SE REGIONÁLNÍM PARTNEREM EURODESKU!
3. května 2021 Příspěvky

STALI JSME SE REGIONÁLNÍM PARTNEREM EURODESKU!

Eurodesk je evropská informační síť, která působí v 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech. Skoro v každém kraji se poté nachází regionální partner Eurodesku, který informace šíří ve svém okolí.

Charity se zapojí do Sbírky potravin. Pomozte i vy v sobotu 24. dubna
23. dubna 2021 Charita Česká republika

Charity se zapojí do Sbírky potravin. Pomozte i vy v sobotu 24. dubna

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci darem trvanlivých potravin a drogerie. Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna. Toho dne od 8 do 18 hodin mohou lidé věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Výtěžek sbírky pomůže chudým rodinám a jednotlivcům. Často se jedná o matky samoživitelky, osamělé seniory či rodiny v krizi. Již více než rok trvající koronavirová krize způsobila výrazný nárůst počtu lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.