CHARITNÍ DOMOV MENDRYKA

pohled na Zámeček

Kontakt:

 • adresa: Mendryka 1, 570 01 Litomyšl
 • tel: 604 299 469
 • mail: mendryka@lit.hk.caritas.cz
 • vedoucí střediska: s. Romana Dvořáková
 • úřední hodiny: úterý od 13 do 15 hodin. (V tomto čase je sociální pracovník k dispozici v kanceláři.)
 • Provozní doba: nepřetržitě 24 hodin denně
 • FORMA SLUŽBY: pobytová
  KAPACITA SLUŽBY: 17 lůžek

Covid opatření

 • Návštěvy v našem zařízení jsou možné. V současnosti jsou všechna opatření zrušena, přesto Vás prosíme o ohleduplnost a opatrnost. Pokud se necítíte zcela zdrávi, vyvarujte se kontaktu se staršími a zranitelnými osobami.

  Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Testování před ubytováním

 • Vážení zájemci o službu,
  v současné době není třeba předkládat test na COVID 19. Opatření se může v důsledku změny epidemiologické situace změnit.

O službě

POSLÁNÍ

Naším posláním je vytvářet domov lidem, kteří svůj život zasvětili službě v církvi a dnes se nemohou z důvodu věku nebo zdravotního stavu postarat sami o sebe.

CÍLE SLUŽBY

 • Zajištění ubytování, stravování a komplexní celodenní péče o seniory se sníženou soběstačností
 • Vytváření specifického duchovního prostředí pro osoby, které zasvětily svůj život Bohu a budování církevního či řeholního společenství
 • Umožnit završení života v duchu životního poslání, které si tyto osoby zvolily

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB 

Cílovou skupinu tvoří Bohu zasvěcené osoby starší 65 let se sníženou soběstačností, zejména se jedná o

 • Cílovou skupinu tvoří Bohu zasvěcené osoby starší 65 let se sníženou soběstačností, zejména se jedná o
 • Sestry Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul (dále DKL
 • Zasvěcené osoby jiných řádů a kongregací Katolické církve vč. terciářů
 • Rodiče a sourozence kněží, zasvěcených osob a pracovníků Charity
 • Osoby pracující pro církev (katechetky, farní hospodyně, kostelníci, varhaníci, aj.)

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Služba je poskytována v nepřetržitém provozu v areálu Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul na adrese Mendryka 1 (část obce Janov u Litomyšle).

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Naše služba stojí na křesťanských základech
 • Vytváříme rodinné prostředí, podporujeme kontakt s rodinou a přáteli
 • Podporujeme zachování soběstačnosti a uplatnění podle individuální schopnosti
 • Respektujeme individuální potřeby a vlastí volbu obyvatele
 • Zastáváme celostní přístup k člověku
 • Chráníme lidskou důstojnost až do konce života obyvatele
 • Ctíme důvěrnost informací

Služba není omezena místem trvalého pobytu žadatele.

Charitní domov Mendryka není zdravotnické zařízení. Zdravotní péči o obyvatele Domova zajišťuje smluvní lékař a zdravotní sestry, které pracují přímo v Domově.

Jak využít služby charitního domova

 • Zájemce o službu nejčastěji kontaktuje službu telefonicky. Běžná je i osobní návštěva zájemce o službu v Domově. Sociální pracovník zjišťuje životní situaci zájemce o službu (zjišťování, zda služba je pro řešení životní situace vhodná), vyslechne jeho požadavky a očekávání a společně plánují průběh služby a stanovují cíl spolupráce. Na jednáních se může podílet rodinný příslušník nebo podle regulí konkrétního řádu představená nebo představený řádu, jehož člen si přeje v Domově žít.

  Při osobní schůzce sociální pracovnice podrobně vysvětlí průběh služby, obsah smlouvy a odpoví zájemci na dotazy. Po podpisu smlouvy je zájemce přijat na pobyt. Při naplněné kapacitě je zájemce o službu na vlastní žádost zařazen do evidence zájemců o pobyt.

Dokumenty ke stažení

 • Tyto informace pro Vás připravujeme.